SBD Họ Tên Giới tính Ngày sinh Doanh nghiệp/Trường học Khoa/khóa Tổng
HN1 Lê Đỗ Thùy An Nữ 18-03-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 52
HN762 An Hà Anh Nữ 01-11-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Tài chính - K54 83
HN6 Đào Ngọc Anh Nam 9-7-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 75
HN7 Đinh Lan Anh Nữ 21-12-1996 HV Tài chính Hà Nội Tài chính - Ngân hàng 57
HN11 Lê Thị Huyền Anh Nữ 01-01-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.01 69
HN12 Lê Thị Quỳnh Anh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/02.04 45
HN20 Nguyễn Hồng Anh Nữ 10-3-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Quản trị kinh doanh Quốc tế 45
HN22 Nguyễn Mai Anh Nữ 16-09-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 81
HN23 Nguyễn Nam Anh Nữ 29-8-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế Toán 84
HN26 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 17-9-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tài chính 80
HN29 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 20-11-1997 HV Tài chính Hà Nội Kế Toán 49
HN31 Nguyễn Thùy Anh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.07 51
HN32 Nguyễn Việt Anh Nam 28-6-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội kiểm toán 58
HN43 Trần Hoàng Anh Nam 17-3-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 85
HN44 Trần Phương Anh Nữ 4-3-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE 77
HN45 Trần Thị Phương Anh Nữ 2-5-1995 HV Ngân hàng Hà Nội Kiểm toán 69
HCM47 Võ Ngọc Trâm Anh Nữ 1-7-1995 ĐH Văn Lang TPHCM Tài chính- ngân hàng 36
HN49 Đặng Minh Ánh Nữ 02-10-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 72
HN54 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 12-12-1996 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông Kế toán 44
HN59 Nguyễn Huy Bách Nam 16-12-1995 HV Ngân hàng Hà Nội K16QTDNC 63
HN62 Lưu Thị Ngọc Bích Nữ 14-3-1997 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN Số 11 BT1 - Khu đô thị Mỹ Đình 1 - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 70
HN64 Nguyễn Thanh Bình 0 19-11-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.18 50
HN66 Phạm Minh Châu Nữ 18-3-1997 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 65
HN68 Lê Thị Ngọc Chi 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/02.01 55
HN69 Nguyễn Mỹ Linh Chi 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.15 61
HN74 Nguyễn Thị Chinh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.11 44
HN77 Trần Việt Chinh Nữ 09-12-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN K59 Kế toán 55
HCM82 Trần Quốc Văn Chương Nam 19-11-1996 ĐH Ngoại thương TP HCM Tài Chính Quốc Tế 72
HN84 Hà Mạnh Cường 0 5-3-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.10 49
HN89 Ngô Thị Ánh Đăng Nữ 9-4-1995 HV Ngân hàng Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 53
HN97 Phạm Thủy Diệu Nữ 2-3-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 76
HN103 Nguyễn Trung Đức Nam 6-6-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tiên tiến chất lượng cao 56
HN104 Trần Hải Đức Nam 9-8-1997 HV Ngân hàng Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 79
HN105 Vũ Đình Đức Nam 04-07-1996 HV Tài chính Hà Nội 21.06 57
HN106 Vũ Minh Đức Nam 07-06-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 87
HN109 Lê Thị Dung Nữ 12-12-1996 HV Tài chính Hà Nội Kê Toán 56
HN110 Ngô Thuỳ Dung Nữ 29-1-1995 HV Tài chính Hà Nội No 14, 5 Alley, Cau Vong Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi City 60
HN113 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 31-05-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 27
HN117 Võ Thùy Dung Nữ 4-2-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế đối ngoại 65
HN119 Đinh Tiến Dũng Nam 21-2-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế Toán 61
HN120 Đoàn Tuấn Dũng Nam 13-9-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội kinh tế 39
HCM121 Hà Trí Dũng Nam 27-2-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán - Kiểm toán 83
HN122 Nguyễn Tiến Dũng Nam 27-3-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 58
HN125 Hoàng Thị Ánh Dương Nữ 20-10-1996 ĐH Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội Kế toán 26
HN126 Lê Đức Dương Nam 30-6-1996 HV Tài chính Hà Nội KẾ TOÁN 61
HN769 Lê Tùng Dương Nam 29-10-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế - Kiểm 57
HN127 Nguyễn Ánh Dương Nữ 06-08-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 60
HN128 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 4-9-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 57
HCM135 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 12-7-1996 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kế toán-kiểm toán 52
HCM137 Phùng Thị Thùy Duyên Nữ 20-11-1997 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kinh tế đối ngoại 69
HN138 Trần Thị Duyên 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/02.03 45
HN140 Trần Thi Duyền Nữ 30-10-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế Toán 74
HN142 Hoàng Thị Giang Nữ 17-08-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN K59 - Kế toán 63
HN144 Nguyễn Hương Giang Nữ 14-8-1996 HV Ngân hàng Hà Nội Tài chính - Ngân hàng 80
HN145 Nguyễn Ngân Giang Nữ 17-12-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 68
HN146 Nguyễn Thị Giang Nữ 22-06-1996 HV Ngân hàng Hà Nội K17KTE 48
HN149 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 01-11-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.03 57
HCM150 Trần Thị Giang Nữ 06-11-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán 44
HN153 Chu Thị Nữ 19-7-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế Toán 48
HN154 Đào Thu Nữ 7-8-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 55
HN163 Nguyễn Thị Thu Nữ 24-03-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN QH2014E - Kế toán 26
HCM164 Nguyễn Thu Nữ 21-8-1996 ĐH Ngoại thương TP HCM Kinh tế 46
HN783 Trần Thu Nữ 20-08-1998 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế - Kiểm 60
HN169 Trần Thu Nữ 27-9-1998 ĐH Thương Mại Hà Nội  K52D1 32
HN172 Vũ Trọng Nam 15-08-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội 0 57
HN174 Nguyễn Ngọc Hải 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.03 56
HN178 Tạ Thanh Hải Nam 18-1-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 85
HN179 Tống Ngọc Hải Nam 28-7-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 85
HCM182 Hồ Thị Thanh Hằng Nữ 18-9-1996 ĐH Kinh tế TPHCM KT02 66
HN184 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 09-12-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.03 41
HCM186 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 30-1-1997 ĐH Kinh tế TPHCM KI01 67
HCM187 Nguyễn Minh Hằng Nữ 29-6-1996 ĐH Ngoại thương TP HCM Quản trị kinh doanh 73
HN188 Nguyễn Thị Hằng Nữ 14-8-1996 ĐH Thương Mại Hà Nội  Kế toán kiểm toán 53
HN192 Trần Thị Bích Hằng Nữ 26-09-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN K59 Kế toán 45
HN194 Đỗ Thị Hạnh Nữ 28-01-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN QH-2014E Kế toán 62
HN773 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 16-08-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế 78
HN197 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.01 61
HN200 Mai Thu Hiên 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.07 55
HN203 Đặng Thị Thu Hiền 0 12-10-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.17 67.5
HN204 Đào Thị Hiền 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.01 63
HN208 Nguyễn Đỗ Minh Hiền Nữ 30-11-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế đối ngoại 83
HN209 Nguyễn Thị Khánh Hiền 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.04 55
HN212 Trần Thị Thu Hiền Nữ 16-09-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.07 51
HN214 Đặng Quang Hiệp Nam 12-03-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 65
HN216 Lê Xuân Hiếu Nam 14-12-1997 HV Ngân hàng Hà Nội Tài chính - ngân hàng 57
HN217 Trần Thị Như Hiếu Nữ 16-1-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 70
HN220 Ngô Thị Hoa Nữ 2-6-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 60
HN221 Nguyễn Thanh Hoa 0 28-09-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.06 60
HN222 Nguyễn Thị Hoa Nữ 17-09-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 70
HCM223 Nguyễn Thị Kiều Hoa Nữ 19-1-1998 ĐH Kinh tế TPHCM Kinh doanh quốc tế- Marketing 24
HN227 Đinh Đức Hòa Nam 16-2-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế Toán 64
HN230 Nguyễn Thị Hoài Nữ 28-06-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.09 32
HN232 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 18-9-1996 ĐH Thương Mại Hà Nội  Kế Toán Kiểm Toán 55
HN233 Nguyễn Thúy Hoàn Nữ 29-12-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN Kế toán Kiểm toán 57
HN234 Bùi Huy Hoàng Nam 24-03-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 61
HN236 Nguyễn Minh Hoàng Nam 19-12-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kiểm toán 60
HN237 Nguyễn Quang Huy Hoàng Nam 22-3-1995 HV Tài chính Hà Nội Kế Toán 60
HCM238 Phạm Bảo Hoàng Nam 12-12-1993 ĐH Văn Lang TPHCM Tài chính-Ngân Hàng 68
HN239 Nguyễn Thị Hồng 0 1-7-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.10 30
HN243 An Thị Huệ Nữ 1-1-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 55
HN244 Hoàng Thị Huệ Nữ 17-5-1997 HV Tài chính Hà Nội Kế Toán 43
HN246 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 3-9-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 78
HN780 Tạ Trần Hưng Nam 21-12-1998 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế - Kiểm 57
HN257 Đỗ Thị Hương Nữ 28-11-1996 HV Tài chính Hà Nội Kiểm toán 64
HN258 Đỗ Thị Thanh Hương Nữ 3-1-1997 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 51
HN261 Hoàng Thị Lan Hương 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/23.03 57
HN264 Nguyễn Thanh Hương Nữ 13-12-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 83
HN266 Nguyễn Thị Hương Nữ 02-04-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.04 50
HN275 Phạm Thu Hường 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.01 38
HN276 Phí Thị Tuyết Hường Nữ 19-10-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 71
HN277 Trịnh Thanh Hường Nữ 15-10-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tiên tiến Chất lượng cao 82
HCM281 Lê Quang Huy Nam 14-1-1997 ĐH Ngoại thương TP HCM Tài chính quốc tế 63
HN283 Nguyễn Quang Huy Nam 4-12-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kinh tế Quốc tế 94
HN781 Trần Ngọc Huy Nam 20-07-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội QTKD 46
HN285 Trịnh Đức Huy Nam 6-12-1995 HV Tài chính Hà Nội Tài chính doanh nghiệp 54
HN286 Bùi Thị Huyền Nữ 16-11-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội kế toán 66
HN765 Chu Thị Huyền Nữ 15-10-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội TCNH 52
HN290 Đỗ Thị Huyền 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.24 58
HN295 Nguyễn Thanh Huyền 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.03 63
HN298 Nguyễn Thị Huyền Nữ 18-3-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán 72
HN299 Nguyễn Thị Khánh Huyền 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.22 44
HN300 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 18-02-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.06 66
HN302 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 30-5-1998 ĐH Ngoại thương Hà Nội kế kiểm 73
HN304 Thái Thanh Huyền Nữ 26-8-1995 ĐH Quốc gia Hà Nội Quốc Tế 52
HN308 Nguyễn Tùng Khánh Nam 09-10-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 55
HN309 Đỗ Việt Khoa Nam 7-11-1995 HV Tài chính Hà Nội Kiểm toán 50
HN310 Nguyễn Danh Khoa Nam 30-4-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 83
HCM312 Vũ Đình Anh Khoa Nam 3-3-1996 ĐH Luật TPHCM Quản trị 50
HN319 Đoàn Hoàng Kim Nữ 20-01-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Tài chính 60
HN321 Nguyễn Sơn Lâm Nam 1-11-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Quản trị kinh doanh 65
HCM323 Hoàng Xuân Lãm Nam 20-7-1998 ĐH Kinh tế TPHCM Quản Trị 52
HN328 Phùng Thị Lan 0 8-6-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.08 31
HN329 Hoàng Thị Làn Nữ 26-8-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN kế toán kiểm toán 64
HN332 Đặng Nhật Lệ Nữ 7-11-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 71
HN333 Hoàng Thị Lệ Nữ 01-07-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.09 43
HN338 Chu Diệu Linh 0 20-08-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.04 56
HN340 Đào Thị Ngọc Linh Nữ 1-11-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 84
HN342 Đinh Thị Khánh Linh Nữ 18-6-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 71
HN345 Đỗ Thị Khánh Linh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.02 74.5
HN347 Đỗ Thị Thùy Linh 0   HV Tài chính Hà Nội 0 61
HN348 Đỗ Thùy Linh Nữ 3-5-1996 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kế toán - Kiểm toán 61
HN350 Lê Khánh Linh Nữ 17-07-1996 HV Ngân hàng Hà Nội K17KTC 49
HN353 Lê Quang Linh Nam 7-3-1996 HV Tài chính Hà Nội KẾ TOÁN 66
HN356 Nghiêm Nhật Linh Nữ 16-05-1997 HV Ngân hàng Hà Nội K18KTG 55
HCM359 Nguyễn Lê Ngọc Linh Nữ 4-12-1997 ĐH Ngân hàng TPHCM Kế toán-Kiểm toán 57
HCM360 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 29-10-1997 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kế toán - Kiểm toán 56
HN362 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 1-6-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế và Kinh doanh quốc tế 69
HCM365 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 4-10-1996 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Tài chính ngân hàng 61
HN367 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 15-7-1995 ĐH Ngoại thương Hà Nội Tài chính ngân hàng 73
HN369 Nguyễn Thùy Linh Nữ 24-1-1996 HV Tài chính Hà Nội kế toán 51
HN370 Nguyễn Yến Linh Nữ 21-11-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.03 45
HN374 Phan Thị Mỹ Linh Nữ 20-1-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 78.5
HN375 Trần Diệu Linh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.07 57
HN379 Trần Thị Thùy Linh Nữ 7-10-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế Toán 63
HN378 Trần Thị Thùy Linh 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.15 69
HN380 Trần Thùy Linh Nữ 30-09-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.07 89
HCM381 Trương Thị Nhất Linh Nữ 15-11-1996 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Kế toán - Kiểm toán 35
HN382 Vũ Đặng Thùy Linh Nữ 16-10-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 69
HN383 Vũ Thùy Mỹ Linh Nữ 24-3-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội AEP 43
HN384 Nông Thị Loan Nữ 26/03/1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.09 69
HN385 Vũ Mai Loan Nữ 5-12-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tiên tiến, chất lượng cao và POHE 67
HN391 Phạm Thị Hồng Lương Nữ 16-2-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 39
HCM394 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 01-06-1996 ĐH Kinh tế TPHCM FN004 43
HN395 Nguyễn Thị Như Ly Nữ 23-11-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán kiểm toán 83
HN400 Hoàng Thanh Mai Nữ 16-4-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 56
HN401 Nguyễn Hà Ngọc Mai Nữ 11-1-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 73
HN403 Nguyễn Thị Mai Nữ 2-6-1996 HV Tài chính Hà Nội kế toán 65
HN409 Vũ Ngọc Mai Nữ 19-10-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế toán 81
HN411 Đoàn Thị Minh Nữ 28-3-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán- Kiểm  toán 56
HN782 Trần Nhật Minh Nam 19-02-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế - Kiểm 79
HN423 Nguyễn Kiều My Nữ 7-7-1994 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Đức 89
HN424 Nguyễn Thảo My Nữ 15-9-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội AEP 65
HN425 Nguyễn Trà My Nữ 13-11-1996 ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội Kế toán 36
HN427 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 24-08-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN QH 2014 Kế toán 81
HN428 Nguyễn Việt Mỹ Nữ 20-04-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.04 72
HN431 Nguyễn Văn Nam Nam 1-11-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 66
HN432 Vũ Hoàng Nam Nam 27-02-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.09 48
HN434 Đỗ Thị Nga Nữ 19-10-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 68
HN437 Lê Thị Thanh Ngà Nữ 4-9-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 56
HN439 Nguyễn Thị Ngân Nữ 30-09-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.03 55
HCM442 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 24-4-1997 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Kế toán - Kiểm toán 55
HN445 Tống Đức Nghị Nam 29-11-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội TT Đào tạo Tiên tiến - Chất lượng cao 62
HN446 Hà Trọng Nghĩa Nam 3-10-1995 HV Tài chính Hà Nội Kế Toán 83
HN449 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 20-05-1995 HV Tài chính Hà Nội 21.06 LT1 64
HN451 Đàm Bảo Ngọc Nữ 06-09-1995 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 61
HN453 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 31-01-1998 HV Ngân hàng Hà Nội K19CLCH 78
HN454 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 09-10-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.03 76
HN456 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 10-12-1995 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.09 44
HN457 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 21-6-1995 ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội Kế toán 35
HN461 Vũ Hồng Ngọc Nữ 27-6-1995 ĐH Quốc gia Hà Nội Quốc Tế 54
HN467 Võ Thị Thảo Nguyên Nữ 12-8-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán 83
HN470 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 23-11-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 68
HN477 Lưu Trần Nhất Nam 26-7-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội 16/207 Trương Định, hả Nội 70
HCM478 Ngô Thị Mai Nhật Nữ 20-11-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Tài chính 68
HCM479 Ngô Ngọc Lan Nhi Nữ 28-11-1998 ĐH Ngoại thương TP HCM Kế toán - Kiểm toán 70
HCM480 Nguyễn Hạ Nhi Nữ 18-8-1997 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Kế Toán Kiểm Toán 48
HCM481 Nguyễn Minh Nhi Nữ 12-9-1997 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Tài chính - Ngân hàng 61
HCM485 Dương Thị Quỳnh Như Nữ 07-02-1998 ĐH Kinh tế TPHCM DC004 65
HN492 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 08-01-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 64
HCM493 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 15-2-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán - Kiểm toán 50
HN496 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 28-9-1998 ĐH Ngoại thương TP HCM Kế toán 58
HN497 Trương Thị Hồng Nhung Nữ 29-10-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.11 73
HN500 Nguyễn Thị Nụ Nữ 28-10-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Quản Trị Kinh Doanh 58
HN501 Nguyễn Thị Lâm Oanh 0 27-12-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.18 61
HN502 Nguyễn Thị Tú Oanh Nữ 14-5-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 43
HN504 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 16-07-1996 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN K59 Kế toán 55
HCM508 Nguyễn Thị Kim Phúc Nữ 25-7-1997 ĐH Văn Lang TPHCM Tài chính-ngân hàng 50
HCM510 Trần Thị Như Phúc Nữ 6-8-1998 ĐH Kinh tế TPHCM Tài chính 55
HN516 Lê Thị Phương Nữ 25-06-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.15 58
HCM523 Nguyễn Vũ Uyên Phương Nữ 6-7-1995 ĐH Kinh tế TPHCM Kế Toán 37
HN524 Tô Nam Phương Nữ 25-4-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế 73
HN767 Hoàng Thị Phượng Nữ 13-08-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế 76
HN532 Nguyễn Anh Quân Nam 15-11-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội kế toán 50
HN763 Bùi Xuân Quốc Nam 16-05-1998 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế - Kiểm 61
HCM535 Nguyễn Đình Quốc Nam 17-3-1996 ĐH Giao Thông TPHCM kinh tế 31
HN537 Nguyễn Thọ Quý Nam 01-12-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.03 69
HN538 Phạm Thị Minh Quyên Nữ 1-11-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kiểm toán 77
HN540 Mai Thị Hải Quỳnh Nữ 28-11-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 56
HCM542 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 15-12-1997 ĐH Kinh tế TPHCM Tài Chính 56
HCM550 Nguyễn Trường Sơn Nam 15-9-1995 ĐH Kinh tế TPHCM Tài chính 81
HCM554 Nguyễn Minh Tâm Nam 05-02-1997 ĐH Kinh tế TPHCM FN006 61
HN556 Phạm Thị Thanh Tâm 0 29-07-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.01 54
HN562 Hồ Nam Thắng Nam 9-9-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội Quản trị kinh doanh 64
HN563 Nguyễn Quốc Đức Thắng Nam 7-9-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Tài chính Ngân hàng 63
HN564 Phạm Quyết Thắng Nam 1-9-1998 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 41
HN565 Phùng Toàn Thắng Nam 6-3-1996 HV Tài chính Hà Nội Tài chính công 52
HN570 Nguyễn Thế Thành Nam 4-8-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tài chính Ngân hàng 54
HN571 Nguyễn Thị Xuân Thành Nữ 5-11-1995 ĐH Ngoại thương Hà Nội KTĐN 58
HN572 Phạm Tuấn Thành 0 24-09-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.09 55
HCM576 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 2-5-1996 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Kế toán - Kiểm toán 75
HN577 Đinh Thị Thảo Nữ 14-5-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội kế toán- kiểm toán 72
HN580 Khương Thị Thu Thảo Nữ 24-5-1997 HV Ngân hàng Hà Nội Tài Chính 80
HCM581 Ngô Phương Thảo Nữ 11-7-1996 CĐ Kinh tế TP HCM Kinh doanh quốc tế-Marketing 57
HN586 Phan Phương Thảo Nữ 27-11-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế Đối ngoại 63
HN588 Trần Thị Hương Thảo Nữ 19-3-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại 36
HN589 Trần Thị Thanh Thảo 0 01-12-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.18 35
HN590 Trương Thị Thu Thảo Nữ 20-8-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán 66
HN591 Hồ Hải Thế Nam 31-5-1996 HV Ngân hàng Hà Nội Tài Chính 53
HCM592 Phạm Văn Thi Nam 20-9-1995 ĐH Kinh tế TPHCM Tài Chính Công 73
HN595 Đặng Lê Anh Thơ Nữ 2-10-1995 ĐH Kinh tế TPHCM Kế toán 65
HCM597 Huỳnh Ngọc Thoảng Nam 10-10-1995 ĐH Văn Lang TPHCM Tài Chính - Ngân Hàng 43
HN599 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25-1-1997 ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN Kế toán - Kiểm toán 66
HN600 Đỗ Thị Thu Nữ 15-8-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kiểm toán 58
HN602 Nguyễn Hà Thu Nữ 16-2-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Tài Chính Quốc Tế 64
HN604 Nguyễn Thị Thu 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.04 61
HN606 Nguyễn Thị Thu Nữ 30-12-1996 ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội Kế toán 58
HN603 Nguyễn Thị Thu 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.11 38
HN607 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 10-9-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 61
HN608 Vũ Thị Thu Nữ 5-7-1996 HV Tài chính Hà Nội kế toán 55
HCM616 Hoàng Hoàng Thúc Nam 15-7-1997 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Kế Toán 57
HCM619 Nguyễn Thị Thương Nữ 30-4-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế Toán 48
HN622 Vũ Lê An Thuỷ Nữ 12-9-1997 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kiểm toán 76
HN624 Nguyễn Phương Thúy Nữ 14-7-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế đối ngoại 63
HCM629 Phan Thị Thanh Thúy Nữ 10-02-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Tài chính công 53
HN770 Lương Thanh Thủy Nữ 19-04-1998 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế - Kiểm 54
HN635 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 20-1-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế đối ngoại 57
HN637 Phạm Thanh Thủy Nữ 9-6-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Trung tâm tiên tiến, chất lượng cao và POHE 84.5
HCM640 Võ Thị Thủy Tiên Nữ 27-10-1997 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM thuế hải quan 63
HCM643 Nguyễn Thị Thu Tiền Nữ 28-10-1998 ĐH Ngoại thương TP HCM Kế toán-kiểm toán 59
HCM644 Trương Trí Tín Nam 5-6-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Viện đào tạo quốc tế 89
HCM646 Bùi Minh Toàn Nam 20-1-1996 ĐH Kinh tế TPHCM Kế Toán 57
HN647 Nguyễn Huy Toàn Nam 30-7-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kiểm toán 75
HN648 Trương Thị Toàn Nữ 26-09-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.20 59
HCM650 Đặng Ngọc Bảo Trâm Nữ 8-4-1998 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Quản trị kinh doanh 64
HCM652 Lê Thị ngọc Trâm Nữ 25-12-1995 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 60
HN653 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 1-5-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 75
HCM658 Cao Thị Minh Trang Nữ 7-12-1995 ĐH Kinh tế TPHCM Tài chính 72
HN659 Đặng Thùy Trang Nữ 04-12-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 86
HCM664 Lương Thị Mai Trang Nữ 20-12-1997 ĐH Kinh tế TPHCM FN05 53
HN668 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 8-1-1996 ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Kế toán 37
HN674 Phạm Thị Thu Trang 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.03 64
HN677 Trần Thu Trang Nữ 25-3-1995 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kinh tế & quản lý nguồn nhân lực 59
HCM678 Võ Thị Thùy Trang Nữ 2-7-1998 ĐH Kinh tế TPHCM Quản Trị 72
HN681 Vũ Thị Thùy Trang 0   HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.03 61
HCM684 Nguyễn Vũ Minh Trí Nam 24-02-1997 ĐH Kinh tế TPHCM DH41KN009 64
HN768 Lê Thị Thủy Triều Nữ 05-08-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Tiếng anh thương mại 91
HN688 Lưu Công Trình Nam 4-3-1998 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kế toán - kiểm toán 67
HCM689 Đặng Thị Thanh Trúc Nữ 11-3-1996 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kế toán kiểm toán 59
HN692 Lã Xuân Trường Nam 11-08-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.04 64
HN694 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 1-11-1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế và kinh doanh quốc tế 71
HCM695 Phạm Thị Thanh Nữ 12-12-1996 ĐH Tài Chính Marketing TP HCM Kế toán _ Kiểm toán 60
HN698 Lương Anh Tuấn Nam 24-11-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.24 77
HCM702 Ninh Minh Tuấn Nam 21-09-1997 ĐH Kinh tế TPHCM FN02 65
HN705 Nguyễn Văn Tùng Nam   HV Tài chính Hà Nội CQ52/22.09 42
HN710 Bùi Thị Ánh Tuyết Nữ 5-4-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 69
HCM716 Uyên Nữ 22-11-1996 ĐH Ngoại thương TP HCM Tài chính ngân hàng 60
HN722 Cao Thị Hồng Vân Nữ 24-4-1995 ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế và Kinh doanh quốc tế 80
HN725 Lê Thị Cẩm Vân Nữ 18-1-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kế toán 59
HCM732 Trần Thế Vàng Nam 20-12-1997 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kế toán - Kiểm toán 63
HCM733 Lê Thị Phương Vi Nữ 8-1-1997 ĐH Kinh tế Luật TP HCM Kế toán- Kiểm toán 54
HN771 Ngô Huyền Vy Nữ 22-12-1997 ĐH Ngoại thương Hà Nội kinh tế đối ngoại 41
HN745 Nguyễn Thị Xoan Nữ 28-11-1996 HV Tài chính Hà Nội CQ52/21.17 40
HN753 Hoàng Thị Yến Nam 2-12-1996 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội kế toán 55
HN756 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 10-11-1996 HV Tài chính Hà Nội Kế toán 80