altTrường Đại học Điện lực (tiếng Anh: Electric Power University)là trường đại học nằm trên địa bàn thủ đô Hà Nội, trường được thành lập theo quyết định số 111/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Điện lực, đây là trường đại học chuyên ngành Điện duy nhất của Việt Nam.

Lịch sử

Tiền thân của trường đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội do người Pháp thành lập năm 1898. Sau năm 1954, Nhà nước Việt Nam đã tách Trường Kỹ nghệ thực hành thành trường Kỹ thuật I và trường Kỹ thuật II.

Tháng 8/1962 Trường Kỹ thuật I được đổi tên thành Trường Trung cao Cơ Điện, ngày 8/2/1966 Trường Trung cao Cơ điện được tách ra thành Trường Trung hoc Điện (sau đó đổi tên là Trung học Điện I) và Trường Trung học Cơ khí (nay là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Tháng 4 năm 2000, thực hiện chủ trương sắp xếp lại mạng lưới các trường thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công nghiệp quyết định hợp nhất Trường Bồi dưỡng tại chức với Trường Trung học Điện I và lấy tên là Trường Trung học Điện I trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 26/10/2001 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/5/2006 với quyết định số 111/2006/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Trường Đại học Điện Lực trên cơ sở trường Cao đẳng Điện lực.

Các Khoa chuyên ngành

 • Khoa Công nghệ Cơ khí;
 • Khoa Công nghệ Năng lượng;
 • Khoa Công nghệ Thông tin;
 • Khoa Công nghệ Tự động;
 • Khoa Hệ thống điện;
 • Khoa Quản lý năng lượng;
 • Khoa Khoa học cơ bản;
 • Khoa Giáo dục chính trị;
 • Khoa Đào tạo tại chức;
 • Khoa Điện tử - Viễn thông;
 • Khoa Quản trị kinh doanh.
 • Khoa Tài chính Ngân hàng.

Các Trung tâm và Viện

 • Trung tâm đào tạo nâng cao (ACT);
 • Trung tâm đào tạo và HTQT (CICT);
 • Trung tâm tư vấn viễn thông Điện lực;
 • Trung tâm NC ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ (ART);
 • Xưởng Thực hành;
 • Thư viện;
 • Công ty điện tử Việt Nhật.
 • Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam

Các tổ chức Đoàn thể và CLB

 • Hội sinh viên và Đoàn TN
 • CLB Thanh niên tình nguyện
 • CLB MC
 • CLB võ Thuật .....

Các phòng chức năng

 • Phòng TCCB;
 • Phòng Đào tạo;
 • Phòng Hành chính;
 • Phòng Kế hoạch - tài chính;
 • QLKH & HTQT;
 • Quản trị đời sống;
 • Thanh tra - pháp chế;
 • Phòng Công tác HSSV.

Thành tích

 • Với bề dày lịch sử hoạt động, Trường đã được Đảng và Nhà nước trao thưởng nhiều danh hiệu như:
 • Năm 1976 được trao Huân chương Lao động hạng Ba;
 • Năm 1958, năm 2001 được trao 2 Huân chương Lao động hạng Nhì;
 • Năm 2006 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất;
 • Năm 2011 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba;
 • Ngoài ra còn có 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo wikipedia.org