altI. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27/10/1976, là 1 trong 14 trường đại học trọng điểm quốc gia, là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế có uy tín trong nước. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành trong lĩnh vực kinh tế, có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội, chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia quản lý kinh tế có trình độ Đại học và Sau đại học (gồm Thạc sĩ Kinh tế và Tiến sĩ Kinh tế) nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt khác, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh còn là cơ quan nghiên cứu, tư vấn khoa học kinh tế cho Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận về kinh tế trong điều kiện Việt Nam.

Nhà trường luôn mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước, để từng bước hội nhập công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường với các nước trong khu vực và thế giới; quốc tế hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước trong thời kỳ mới.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có trình độ cao, đa ngành, được đào tạo từ nhiều trường, viện trong nước và các nước trên thế giới. Tính đến nay, trường có tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ là 765 người. Về học vị, có 142 Tiến sĩ, 213 Thạc sĩ. Về chức danh, có 5 Giáo sư, 32 Phó giáo sư, 202 giảng viên chính, 2 Nhà giáo nhân dân, 23 Nhà giáo ưu tú.

Trường đang đào tạo gần 50.000 sinh viên và học viên theo các hệ, bậc học: Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 chính quy, Đại học không chính quy, Đại học văn bằng 2 không chính quy, Hoàn chỉnh kiến thức đại học, Cao học, Nghiên cứu sinh, trong đó đông đảo nhất là hệ đại học chính quy.

 

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học lớn của cả nước. Tính trong 30 năm hình thành và phát triển (1976 – 2006), nhà trường đã đào tạo 125.000 cán bộ, những nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, có chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận.

Từ những thành tích xuất sắc, tập thể cán bộ giảng viên và nhân viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường và các cá nhân đã được:

-Chủ tịch nước trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba – năm 1986;

-Chủ tịch nước trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì – năm 1991;

-Chủ tịch nước trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất – năm 1996;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba – năm 2001;

-Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động – năm 2006;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba – năm 1996 cho Công đoàn trường;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì – năm 2001 cho Công đoàn trường;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất – năm 2006 cho Công đoàn trường;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba – năm 1997 cho Đoàn Thanh niên;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì – năm 2002 cho Đoàn Thanh niên;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba – năm 2006 cho Hội sinh viên trường;

-Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba – năm 2000 cho nhà trường về thành tích đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội từ thiện;

-Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các UBND tỉnh, thành phố… cho tập thể nhà trường và cá nhân trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Sứ mạng của trường được xác định: “Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là nơi cung cấp cho người học chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế - quản trị kinh doanh; kết nối với hệ thống giáo dục đại học quốc tế, gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, với các tổ chức kinh tế - thương mại nhằm chuyển giao những thành quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và phát triển nguồn lực con người cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu”.

II. CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Hiện nay, trường có 6 cơ sở đào tạo sinh viên, bao gồm:

1)     Cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3;

2)     Cơ sở B, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10;

3)     Cơ sở C, số 91 đường 3/2, Quận 10;

4)     Cơ sở D, số 196 Trần Quang Khải, Quận 1;

5)     Cơ sở E, số 54 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1;

6)     Cơ sở H, số 1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận.

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC, CÁC KHOA, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Hệ thống tổ chức và bộ máy của trường hiện nay gồm có: Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các Hội đồng tư vấn và các Đoàn thể, 12 khoa đào tạo (45 bộ môn), 2 ban chuyên môn (6 bộ môn), 2 khoa quản lý, 9 phòng chức năng, 6 đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo, 4 đơn vị nghiên cứu khoa học – thông tin kinh tế và 7 đơn vị sản xuất – dịch vụ. Cụ thể:

Các Khoa đào tạo bao gồm 11 Khoa:

1)        Khoa Kinh tế phát triển, số 1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận. ĐT: 38448222.

2)        Khoa Quản trị kinh doanh, số 196 Trần Quang Khải, Quận 1. ĐT: 38439308.

3)        Khoa Thương mại – Du lịch, số 54 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1. ĐT: 38292170.

4)        Khoa Tài chính nhà nước, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 38563784.

5)        Khoa Tài chính doanh nghiệp, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 38575623.

6)        Khoa Ngân hàng, số  279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 38530561.

7)        Khoa Kế toán - Kiểm toán, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 38561253.

8)        Khoa Toán - Thống kê, số 91 đường 3 tháng 2, Quận 10. ĐT: 38325489.

9)        Khoa Tin học quản lý, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 8577622.

10)    Khoa Kinh tế chính trị, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 38575466.

11)    Khoa Triết học, số 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3. ĐT: 38242677.

12)    Khoa Luật Kinh tế, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. ĐT: 38533039.

MỤC TIÊU CHUNG: đào tạo Cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn về lĩnh vực được đào tạo.

CƠ HỘI VIỆC LÀM: tuỳ theo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các đơn vị, từ cơ quan quản lý kinh tế nhà nước cấp Bộ, Cục, đến các Sở, Ban ngành từ trung ương đến địa phương, các công ty liên doanh với nước ngoài, công ty 100% vốn nước ngoài; có thể làm cán bộ nghiên cứu tại các Viện, cán bộ giảng dạy ở các Trường đại học, cao đẳng và có thể mở công ty tư nhân do chính mình điều hành.

Theo wikipedia.org