altTiếng Việt: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University

Viết tắt: HCMCOU

Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ trường: số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Quá trình thành lập:

- Ngày 15/06/1990 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán bộ Quản lý Đại học – THCN và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

- Ngày 26/07/1993 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện Đào tạo Mở rộng.

- Đến ngày 22/06/2006 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg về việc chuyển loại hình trường Đại học, Cao đẳng bán công, Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

alt

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ cụ thể:

Thông qua các hình thức đào tạo chính quy, đào tạo từ xa, tại chỗ và các điểm vệ tinh thực hiện đào tạo theo các chương trình:

 • Đào tạo sau Đại học (Cao học)
 • Đào tạo đại học (cấp bằng kỹ sư, cử nhân đại học)
 • Cao đẳng (cấp bằng cử nhân cao đẳng)
 • Trung cấp chuyên nghiệp
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ và đổi mới kiến thức (cấp chứng chỉ)

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phổ biến thông tin khoa học - kỹ thuật, truyền bá và bảo tồn truyền thống văn hoá dân tộc.

Liên kết giúp đỡ các trung tâm đào tạo bồi dưỡng ở các địa phương, liên kết phối hợp hoạt động đào tạo với các sở giáo dục, các cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế.

 • Các chương trình, nội dung đào tạo phong phú, đa cấp phù hợp với nhu cầu xã hội: người học có thể lấy văn bằng đại học - sau đại học, văn bằng nghề hoặc chứng chỉ cập nhật kiến thức.
 • Phương châm: gắn nhà trường với xã hội; học gắn liền với thực tiễn.
 • Đặc biệt trường áp dụng đào tạo theo phương thức tín chỉ tạo cơ hội rút ngắn quá trình học tập cho sinh viên.

Các khoa và ngành đào tạo:

Khoa Quản trị kinh doanh:

 • Gồm các chuyên ngành:
 • Quản trị kinh doanh quốc tế. Quản trị Du lịch.
 • Quản trị Nhân lực. Quản trị Marketing.
 • Quản trị dịch vụ. Quản trị vận hành.
 • Quản trị dự án (mới). Truyền thông Marketing (mới).

Khoa Kế toán - Kiểm toán:

 • Ngành Kế toán - Kiểm toán.

Khoa Tài chính - Ngân hàng:

 • Tài chính công ty. Chứng khoán.
 • Ngân hàng. Tài chính - ngân hàng.

Khoa Kinh tế và Luật:

 • Luật kinh tế. Kinh tế học.

Khoa Công nghệ thông tin

 • Hướng ngành Cơ sở dữ liệu. Hướng ngành Mạng máy tính. Hướng ngành Đồ họa máy tính.

Khoa Ngoại ngữ

 • Cử nhân Anh văn. Cử nhân Hoa văn. Cử nhân Nhật văn.

Khoa Công nghệ sinh học:

 • Chuyên Ngành Vi Sinh- Sinh Học Phân Tử. Chuyên Ngành Nông Nghiệp.
 • Chuyên Ngành Công Nghiệp và Môi Trường. Ngành phụ Công Nghệ Thực Phẩm.
 • Ngành phụ Công Nghệ Dược Phẩm. Ngành phụ Quản Trị Kinh Doanh.

Khoa Xây dựng và Điện:

 • Ngành Kỹ thuật Xây dựng. Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Đông Nam Á học:

 • Chuyên ngành Văn hóa Đông Nam Á. Chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

Khoa Xã hội học và Công tác xã hội:

 • Chuyên ngành Xã hội học. Chuyên ngành Công tác xã hội.

Khoa Đào tạo Sau Đại học:

 • Cao học trong nước. Cao học liên kết quốc tế.
 • Đào tạo liên kết Đại học Swinburn (2+2)
 • Đại học đặc biệt.

Theo ou.edu.vn