altLịch sử

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu được thành lập vào ngày 27 tháng 1 năm 1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học (Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) lại thành 8 trường đại học thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 2 năm 1996[1].

Ngày 12 tháng 2 năm 2001, Thủ tướng Phan Văn Khải ra quyết định số 15/2001/QĐ -TTg về việc tổ chức lại hai đại học quốc gia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội) có quy chế tổ chức và hoạt động riêng, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nồng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

alt

Cũng theo quyết định đó, một số trường thành viên trước đây của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tách ra độc lập và chỉ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn 6 trường đại học thành viên và một khoa trực thuộc: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Y.

Quy mô

Hiện nay, quy mô đào tạo chính quy (bao gồm các chương trình đại học và sau đại học) của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh là 35.391 sinh viên với: 120 ngành đào tạo bậc đại học, 91 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 91 ngành đào tạo bậc tiến sĩ. Các lĩnh vực đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trải rộng trong nhiều ngành, bao gồm: kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, các ngành nhân văn, và khoa học kinh tế.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tổng cộng khoảng 2.869 giảng viên và nhân viên, trong đó có 2.020 người tham gia giảng dạy (1.265 người có trình độ sau đại học, 190 người có chức danh giáo sư và phó giáo sư; 470 tiến sĩ và 795 thạc sĩ).

Cơ sở vật chất

Cơ quan hành chính của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm văn hóa, thương mại và công nghiệp lớn và năng động nhất của khu vực phía Nam cũng như của Việt Nam. Địa chỉ của nhà làm việc chính của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xúc tiến xây dựng cơ sở mới tại khu quy hoạch Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) - Dĩ An (tỉnh Bình Dương) trên diện tích rộng 643,7 hecta theo mô hình một đô thị khoa học hiện đại.

Theo wikipedia.org