Ban tổ chức cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính" xin thông báo danh sách ca thi, chuyên đề thi & phòng thi ngày 15, 16/4/2014 tại khu vực Hà Nội. Các bạn theo dõi và đến đúng giờ. Trong trường hợp các bạn được BTC xếp ca thi; chuyên đề thi, vui lòng đến sớm trước ca thi 15' để xác nhận lại với BTC nhé
Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi

STT SBD Họ tên Khoa Trường Năm thứ Chuyên đề Loại đề Địa điểm thi Ngày thi Ca thi Phòng thi
15/04/2014 – Ca 1 – 08:30 – 09:30
Phòng Ivy
1 HN1 Nguyễn Bình An Đào tạo quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
2 HN5 Nguyễn Văn An   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
3 HN11 Mai Hồng Anh   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
4 HN14 Nguyễn Minh Anh   ĐH Phương Đông       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
5 HN15 Trần Minh Anh Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
6 HN17 Nguyễn Ngọc Anh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
7 HN18 Nguyễn Ngọc Anh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
8 HN20 Hoàng Tú Anh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
9 HN21 Lê Tuấn Anh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
10 HN22 Lê Tuấn Anh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
11 HN24 Phạm Việt Anh   ĐH Hàng Hải Việt Nam       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
12 HN31 Trần Thị Lan Anh   ĐH Công đoàn Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
13 HN33 Phan Đặng Mai Anh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
14 HN34 Hoàng Thị Ngọc Anh Kinh tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
15 HN35 Mạc Thị Ngọc Anh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
16 HN37 Nguyễn Thị Ngọc Anh   Đại học Ngoại Thương       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
17 HN39 Nguyễn Thị Quỳnh Anh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
18 HN40 Phúc Thị Quỳnh Anh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
19 HN41 Huỳnh Thị Thu Anh   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
20 HN47 Phạm Thị Vân Anh kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
21 HN49 Nguyễn Ngọc Ánh Tài Chính-Ngân Hàng HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
22 HN53 Nguyễn Xuân Bắc   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
23 HN56 Nguyễn Ngọc Bích   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
24 HN57 Nguyễn Thị Bích   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
25 HN58 Trần Thị Bích   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
26 HN59 Vũ Thị Ngọc Bích   HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
27 HN60 Phạm Đình Bình   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
28 HN61 Phan Thục Bình   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
29 HN64 Huỳnh Khắc Cần   ĐH Bách Khoa Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
30 HN68 Nguyễn Thị Thu Chang Thuế-Hải Quan HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
31 HN69 Nguyễn Thị Bảo Châu   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
32 HN71 Trần Linh Chi   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
33 HN74 Vũ Đình Chí   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
34 HN75 Nguyễn Xuân Chiến   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
35 HN76 Nguyễn Duy Chinh   Trường khác       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
36 HN79 Lê Kim Chung Kế Toán ĐH Thành Đô II Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
37 HN80 Trần Nguyên Cung   ĐH Giao thông vận tải Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
38 HN82 Đào Mạnh Cường   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
39 HN83 Nguyễn Mạnh Cường Kế toán - Kiểm toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
40 HN85 Trần Tất Cường   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
41 HN87 Đinh Thị Bích Đào   Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
42 HN89 Trần Văn Đạt   ĐH Kinh Tế Quốc Dân       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
43 HN90 Bùi Xuân Đạt   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
44 HN105 Nguyễn Huệ Du Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
45 HN118 Nguyễn Thùy Dung Kế toán - Kiểm toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
46 HN125 Ngô Anh Dũng Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
47 HN132 Hồ Văn Dũng Ngân Hàng Bảo Hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
48 HN137 Phạm Thùy Dương Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
49 HN138 Đỗ Thị Thúy Dương Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
50 HN157 Đỗ Thị Lệ Giang Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
51 HN162 Bùi Thị Hà TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐH Quốc gia Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
52 HN170 Lê Thị Thanh Hà Tài chính ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
53 HN171 Trần Lê Thu Hà Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
54 HN180 Lê Đình Hải Ngân hàng Bảo hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
55 HN182 Vũ Thanh Hải Kinh tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
56 HN200 Nguyễn Thị Thu Hằng kế toán - kiểm toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN211 Lê Thị Hậu Kế Toán-Kiểm Toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
2 HN216 Lê Thị Hiền Viện kế toán- kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
3 HN233 Nguyễn Phương Hoa Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
4 HN237 Đặng Thị Hoa Kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
5 HN253 Ngô Thị Hoài kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
6 HN256 Trần Thu Hoài ngân hàng- tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
7 HN284 Nguyễn Văn Hùng Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
8 HN309 Phạm Thị Mai Hương Marketing ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
9 HN319 Trịnh Thị Minh Hường Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
10 HN377 Nguyễn Thị Hồng Liên AEP ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
11 HN378 Phạm Thị Thanh Liên Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
12 HN388 Lê Khánh Linh Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
13 HN396 Nguyễn Thùy Linh Kế toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
14 HN403 Trần Thị Hạnh Linh Tài chính doanh nghiệp - CT Tiên Tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
15 HN409 Lê Thị Thùy Linh Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
16 HN431 Nguyễn Thị Ly Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
17 HN439 Nguyễn Ngọc Mai Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
18 HN449 Lê Đức Mạnh Tài chính ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
19 HN461 Nguyễn Thị Mười Ngân Hàng-Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
20 HN513 Phạm Thị Mai Ngọc Kế toán - Kiểm toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
21 HN515 Lê Minh Nguyên Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
22 HN537 Trần Thị Nhung Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
23 HN554 Phạm Minh Phong Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
24 HN573 Nguyễn Thị Thu Phương Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
25 HN623 Lã Vũ Hải Sơn Kế toán Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
26 HN625 Phạm Thị Tam ngân hàng- bảo hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
27 HN626 Trịnh Đức Tâm Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
28 HN632 Bùi Thị Huyền Tâm Quản trị kinh doanh và Du lịch ĐH Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
29 HN649 Lưu Minh Thắng Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
30 HN651 Nguyễn Hồng Thanh Đầu tư ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
31 HN656 Phạm Văn Thanh Kế toán- kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
32 HN675 Nguyễn Thị Thảo Tài chính kế toán ĐH Điện Lực III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
33 HN680 Giang Thị Minh Thảo Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
34 HN734 Đào Thị Thúy Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
35 HN743 Trịnh Thị Thúy Thuế-Hải quan HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
36 HN756 Trần Thanh Thủy Chương trình Tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
37 HN765 Đặng Thị Lệ Thủy Kế toán-Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
38 HN769 Vũ Bá Tiến Ngân hàng- Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội V Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
39 HN770 Bùi Đăng Tiến kế toán - kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
40 HN773 Lê Đức Tín Kinh tế Đối Ngoại ĐH Ngoại thương IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN780 Hoàng Vũ Toàn AEP ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
2 HN781 Nguyễn Hương Trà Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
3 HN791 Đinh Thị Trang Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
4 HN798 Vũ Thu Trang Quản trị kinh doah HV Tài chính Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
5 HN826 Nguyễn Văn Tú Tài Chính - Ngân Hàng HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
6 HN828 Lê Minh Tuân viện kế toán kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
7 HN831 Trịnh Đình Tuấn Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
8 HN834 Nguyễn Công Tùng kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
9 HN847 Đỗ Thị Tuyến Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
10 HN858 Lê Hồng Vân Tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
11 HN859 Nguyễn Kiều Vân Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
12 HN871 Đặng Thị Hoàng Vân Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
13 HN872 Phạm Thị Thanh Vân Kế toán-Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
14 HN892 Chu Ngọc Yến kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
15 HN896 Đặng Thị Hải Yến ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
16 HN898 Phạm Thị Hải Yến Tài chính ngân hàng HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
17 HN904 Nguyễn Thị Vân Anh   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
18 HN905 Hoàng Ngọc Bích Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
19 HN909 Phạm Thị Duyên Kế Toán- Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
20 HN915 Lại Thị Hoa kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
21 HN916 Lê Thị Hồng Huệ kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
22 HN923 Tô Thị Thảo Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
23 HN931 Nguyễn Hồng Ánh   ĐH Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
24 HN932 Vũ Tất Ban Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
25 HN934 Nguyễn Hải Đăng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
26 HN937 Hồ Thị Thùy Duyên Quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM I Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
27 HN940 Đỗ Bích Huệ Kế toán Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
28 HN954 Trần Thị Minh Nguyệt kế toán ĐH Công đoàn Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
29 HN957 Dương Thị Phượng kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
30 HN967 Tô Linh Chi   Trường khác       Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
31 HN992 Đào Ngọc Bích kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
32 HN993 Nguyễn Thành Công Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
33 HN995 Phan Văn Đồng viện Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
34 HN1020 Bùi Thảo Nguyên Kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
15/04/2014 – Ca 2 – 10:30 – 11:30
Phòng Ivy
1 HN10 Phạm Hoàng Anh Kế toán-Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
2 HN13 Phan Mai Anh Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
3 HN25 Trần Anh tài chính- kế toán ĐH Điện Lực II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
4 HN43 Đoàn Thị Vân Anh KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
5 HN44 Nguyễn Thị Vân Anh Tài chính - ngân hàng ĐH Thương Mại Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
6 HN91 Nguyễn Thị Diễm Quản Trị Kinh Doanh ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
7 HN92 Chu Quang Điện Kế toán - Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
8 HN101 Lê Thị Định   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
9 HN102 Nguyễn Thị Dịu   ĐH Công đoàn Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
10 HN103 Vũ Thị Huyền Dịu   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
11 HN106 Ngô Anh Đức   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
12 HN110 Vũ Quang Đức   ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
13 HN116 Nguyễn Thị Dung   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
14 HN119 Lâm Thị Kim Dung   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
15 HN120 Nguyễn Thị Lệ Dung kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
16 HN122 Hoàng Thị Thùy Dung   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
17 HN126 Trần Anh Dũng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
18 HN128 Phạm Đức Dũng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
19 HN130 Đỗ Quang Dũng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
20 HN131 Hoàng Trung Dũng   ĐH Mở Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
21 HN136 Lê Thùy Dương   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
22 HN140 Bùi Đức Duy   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
23 HN143 Đinh Hạnh Duyên   ĐH Ngoại thương       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
24 HN146 Nguyễn Thị Duyên kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
25 HN147 Nguyễn Thị Duyên Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
26 HN148 Phạm Thị Duyên   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
27 HN149 Đoàn Hương Giang Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
28 HN151 Nguyễn Thị Giang   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
29 HN153 Trần Thị Giang KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
30 HN159 Nguyễn Tuấn Giáp   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
31 HN161 Nguyễn Thanh Hà   ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
32 HN163 Lê Thu Hà   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
33 HN164 Nghiêm Thu Hà   Đại học Ngoại Thương       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
34 HN167 Lê Việt Hà   CĐ Bách Nghệ Tây Hà       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
35 HN172 Bùi Thị Thu Hà   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
36 HN174 Lê Thị Thu Hà kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
37 HN189 Nguyễn Thị Hân   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
38 HN192 Đặng Thị Hằng   Học viện tài chính       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
39 HN193 Lê Thị Hằng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
40 HN194 Lê Thị Hằng   ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
41 HN195 Nguyễn Thị Hằng Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
42 HN197 Vũ Thị Hằng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
43 HN198 Dương Thu Hằng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
44 HN203 Nguyễn Hồng Hạnh Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
45 HN206 Nguyễn Thị Hạnh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
46 HN208 Nguyễn Thị Hảo Kế toán HV Ngân hàng Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN209 Nguyễn Thị Hảo   ĐH Kinh tế Quốc dân       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
2 HN210 Mai Vi Hảo   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
3 HN212 Nguyễn Thị Thu Hien   Kinh tế Quốc dân       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
4 HN213 Nguyễn Thị Hiên   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
5 HN214 Vũ Thị Hiên   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
6 HN217 Nguyễn Thị Hiền   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
7 HN223 Ngô Thị Thu Hiền   ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
8 HN230 Vũ Trung Hiếu Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
9 HN231 Đặng Xuân Hiểu   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
10 HN234 Nguyễn Phương Hoa   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
11 HN238 Đỗ Thị Hoa   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
12 HN242 Vy Thị Hoa   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
13 HN244 Vũ Thị Diệu Hoa   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
14 HN246 Lê Thị Như Hoa   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
15 HN247 Tạ Thị Thanh Hoa   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
16 HN251 Đỗ Thị Khánh Hòa   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
17 HN255 Phạm Thị Hoài   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
18 HN257 Phan Thị Thu Hoài   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
19 HN261 Trương Thái Hoàng   ĐH Công đoàn Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
20 HN262 Ngô Thị Hồng   ĐH Đại Nam       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
21 HN295 Đào Thị Hương Quản lý ĐH Thăng Long IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
22 HN298 Hoàng Thị Hương kế toán-kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
23 HN303 Cù Thị Giáng Hương kế toàn và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội I Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
24 HN305 Đinh Thị Lan Hương Kế Toán ĐH Công đoàn Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
25 HN311 Nguyễn Thị Thu Hương Tài Chính Ngân Hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
26 HN312 Thẩm Thị Thu Hương Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
27 HN326 Nguyễn Văn Huy Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
28 HN340 Bùi Thị Thanh Huyền Tài chính doanh nghiệp Học Viện Tài Chính IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
29 HN342 Hoàng Thị Thu Huyền Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
30 HN344 Nghiêm Thị Thu Huyền Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
31 HN371 Hoàng Thị Liên kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
32 HN386 Đỗ Khánh Linh Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
33 HN413 Hà Hải Lĩnh Tài Chính - Ngân Hàng ĐH Quốc gia Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
34 HN415 Vũ Thị Loan Quản trị kinh doanh ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
35 HN429 Bùi Khánh Ly Kế toán Đại học Kinh tế quốc dân III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
36 HN432 Đặng Thị Lý Tài chính- Ngân hàng ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
37 HN434 Phùng Thị Lý Tài chính Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
38 HN456 Nguyễn Thu Minh Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
39 HN460 Lê Thị Mùi Kế Toán ĐH Đại Nam IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
40 HN478 Phạm Ngọc Quỳnh Nga Đào tạo quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
41 HN488 Trần Bich Ngoc Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
42 HN500 Đặng Thị Ngọc tài chính- kế toán ĐH Điện Lực II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
43 HN531 Lưu Thị Nhung Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
44 HN540 Mai Thị Hồng Nhung Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
45 HN541 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế Toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
46 HN546 Nguyễn Viết Nương Thương Mại Quốc Tế ĐH Thương Mại III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
47 HN579 Lê Thị Ánh Phượng Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
48 HN600 Nguyễn Hữu Quyền Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
49 HN602 Nguyễn Khánh Quỳnh Tài chính doanh nghiệp HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN624 Khuất Thái Tài Quốc Tế ĐH Quốc gia Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
2 HN653 Phan Thị Thanh Tài chính-Ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
3 HN660 Vương Tiến Thành Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
4 HN661 Trần Văn Thành QTKD ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
5 HN662 Trần Viết Thành Kinh tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
6 HN671 Trần Phương Thảo Kế toán HV Ngân hàng Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
7 HN682 Nguyễn Thị Phương Thảo Kinh tế - Quản trị kinh doanh ĐH Phương Đông III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
8 HN683 Phạm Thị Phương Thảo QTKD ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
9 HN726 Trần Kiến Thức Kế toán HV Tài chính Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
10 HN736 Nguyễn Thị Thúy Ngoại ngữ HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
11 HN762 Bùi Thu Thủy Kế Toán Và Quản Trị Kinh Doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
12 HN789 Nguyễn Quỳnh Trang Kế Toán ĐH Quốc gia Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
13 HN803 Nguyễn Thị Huyền Trang Tài chính-Ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
14 HN804 Nguyễn Thị Huyền Trang Tài chính - Kế toán ĐH Điện Lực IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
15 HN807 Nguyễn Thị Kiều Trang Ngân hang-Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
16 HN824 Vũ Ngọc Tú Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
17 HN862 Lê Thị Vân Tài Chính Công HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
18 HN873 Nguyễn Thị Vẻ Tài Chính-Ngân Hàng ĐH Quốc gia Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
19 HN881 Nguyễn Thị Xoan KẾ TOAAN VÀ QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
20 HN908 Lê Đức Duy   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
21 HN912 Nguyễn Thị Hạnh   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
22 HN935 Nguyễn Duy Dũng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
23 HN936 Trương Tuấn Dũng Tài chính Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
24 HN938 Nghiêm Thị Hà   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
25 HN939 Quách Mạnh Hiếu   ĐH Bách Khoa Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
26 HN959 Hà Phương Thảo Kinh tế & Kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
27 HN969 Nguyễn Bích Hạnh   ĐH Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
28 HN994 Đỗ Thị Diệp   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
29 HN997 Đặng Sơn Dương   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
30 HN998 Nguyễn Thị Hương Giang Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
31 HN999 Trần Hương Giang   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
32 HN1000 Đoàn Thị Hảo   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
33 HN1001 Nguyễn Thị Hảo   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
34 HN1006 Trương Đức Huy AEP ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
35 HN1013 Hà Thanh Mai Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
36 HN1032 Võ Thị Hồng Thịnh Ngân hàng-Tài Chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
15/04/2014 – Ca 3 – 13:30 – 14:30
Phòng Ivy
1 HN2 Đỗ Thị An Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
2 HN23 Nguyễn Tuấn Anh Kiểm toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
3 HN26 Nguyễn Thị Bình Anh Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
4 HN45 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
5 HN51 Lê Văn Ba Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
6 HN66 Nguyễn Thị Châm Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
7 HN78 Khuất Văn Chính Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
8 HN112 Đặng Thị Dung tài chính-kế toán ĐH Điện Lực I Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
9 HN144 Dương Thị Duyên Kế toán_Doanh nghiệp thương mại ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
10 HN168 Tô Thị Hải Hà KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
11 HN179 Đoàn Bá Hải Viện Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
12 HN207 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
13 HN222 Đỗ Thị Thu Hiền tài chính kế toán ĐH Điện Lực III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
14 HN264 Nguyễn Thị Hồng   ĐH Thành Đô       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
15 HN268 Nguyễn Thị Thu Hồng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
16 HN269 Lưu Văn Huân   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
17 HN271 Phan Thị Hue   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
18 HN272 Phạm Hồng Huế   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
19 HN275 Trần Thị Huế   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
20 HN276 Trần Thị Huế Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
21 HN277 Lại Thị Huệ   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
22 HN280 Nguyễn Thị Huệ   CĐ CN May thời trang Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
23 HN281 Trần Thị Thanh Huệ   ĐH Mở Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
24 HN285 Trần Hùng   CĐ Bách Nghệ Tây Hà       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
25 HN293 Đỗ Thanh Hương   ĐH Bách Khoa Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
26 HN294 Bùi Thị Hương   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
27 HN296 Đỗ Thị Hương Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN299 Nguyễn Thị Hương   Học viện Tài chính       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
2 HN300 Đào Thu Hương Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
3 HN308 Nguyễn Thị Mai Hương   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
4 HN310 Vũ Thị Thiên Hương   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
5 HN314 Trần Thị Thu Hương   Đại học Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
6 HN315 Mai Thị Thùy Hương   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
7 HN316 Đoàn Thị Hường   ĐH Thành Đô       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
8 HN318 Nguyễn Thu Hường   ĐH Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
9 HN321 Hà Thị Thúy Hường   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
10 HN330 Nguyễn Thị Huyền   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
11 HN331 Nguyễn Thị Huyền Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
12 HN333 Phạm Thị Huyền   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
13 HN336 Hoàng Thu Huyền   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
14 HN337 Đoàn Thị Ngọc Huyền   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
15 HN338 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Kiểm toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
16 HN346 Nguyễn Văn Huỳnh quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
17 HN347 Nguyễn Thị Kén   CĐ Bách Nghệ Tây Hà       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
18 HN349 Nguyễn Văn Khánh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
19 HN350 Nguyễn Khánh   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
20 HN355 Phạm Văn Kiên   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
21 HN362 Đoàn Thanh Lan Ngoại ngữ HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
22 HN369 Nguyễn Hải Liên   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
23 HN372 Phùng Thị Liên   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
24 HN373 Thân Thị Liên   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
25 HN379 Hoàng Thị Liền   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
26 HN384 Nguyễn Hoàng Linh Tài Chính Kế Toán ĐH Điện Lực III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
27 HN387 Lê Khánh Linh   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
28 HN389 Lưu Khánh Linh Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
29 HN393 Nguyễn Thị Linh Kế toán và QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
30 HN394 Tăng Thị Linh Kế toán ĐH Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
31 HN395 Nguyễn Thùy Linh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
32 HN398 Nguyễn Thùy Linh   ĐH Phương Đông       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
33 HN400 Hải Linh   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
34 HN402 Nguyễn Thị Ánh Linh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
35 HN404 Vũ Thị Hoài Linh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
36 HN405 Nguyễn Thị Lam Linh   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
37 HN411 Trần Thị Thùy Linh   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
38 HN417 Bùi Quốc Lộc   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
39 HN418 Lê Xuân Lộc   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
40 HN420 Vũ Thanh Long   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
41 HN421 Khổng Văn Long   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
42 HN422 Nguyễn Huy Lực   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
43 HN423 Phùng Thị Lương kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
44 HN430 Trịnh Phương Ly   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
45 HN435 Nguyễn Hoàng Mai   ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
46 HN437 Phạm Mai Mai   CĐ Bách Nghệ Tây Hà       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
47 HN438 Nguyễn Ngọc Mai   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
48 HN442 Trịnh Thị Mai Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
49 HN443 Trần Thị Ngọc Mai   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
50 HN446 Nguyễn Thị Thu Mai   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
51 HN450 Nguyễn Đức Mạnh   Đại học Ngoại Thương       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
52 HN454 Đỗ Quang Minh   HỌC VIỆN TÀI CHÍNH       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
53 HN455 Nguyễn Thị Minh   CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
54 HN457 Hoàng Trọng Minh   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
55 HN467 Trịnh Phương Nam   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
56 HN468 Phạm Thành Nam Tài Chính ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
57 HN469 Phạm Văn Nam   ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
58 HN470 Đinh Vạn Nam Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
59 HN477 Phạm Thúy Nga   ĐH Công đoàn Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
60 HN511 Trần Thị Bích Ngọc Kế toán doanh nghiệp ĐH Điện Lực IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
61 HN532 Nguyễn Thị Nhung tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
62 HN535 Nguyễn Thị Nhung Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
63 HN538 Vũ Thị Nhung kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
64 HN562 Bùi Mai Phương kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
65 HN593 Trần Đinh Quý Tài Chính Ngân Hàng - K01 Trường khác III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
66 HN597 Nguyễn Thị Quyên Ngoại ngữ HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
67 HN636 Phạm Thị Thanh Tâm Tài chính ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
68 HN658 Hoàng Thị Thu Thanh Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
69 HN666 Đoàn Phương Thảo Kế Toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
70 HN698 Hoàng Văn Thọ Kinh Tế Quốc Tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
71 HN741 Trần Thị Thúy Ngân hàng-Bảo hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN779 Nguyễn Văn Toàn Ngân Hàng- Bảo Hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
2 HN788 Nguyễn Minh Trang Kế toán Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
3 HN802 Lưu Thị Huyền Trang Thương mại và Kinh tế quốc tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
4 HN816 Phùng Thị Vân Trang Kế toán - kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
5 HN835 Nguyễn Duy Tùng Đầu tư ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
6 HN838 Lê Thanh Tùng Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
7 HN853 Lê Thị Ánh Tuyết kế hoạch và phát triển ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
8 HN857 Trần Hải Vân Kinh tế Đầu Tư (Chất lượng cao) ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
9 HN883 Đỗ Thị Xuân Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
10 HN907 Đỗ Thị Phương Dung Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
11 HN914 Đặng Thị Mai Hoa Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
12 HN918 Nguyễn Thị Diệu Linh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
13 HN919 Trần Nhật Minh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
14 HN920 Võ Thị Mai Nga   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
15 HN922 Trần Nguyệt Quỳnh TT ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
16 HN941 Mai Thị Hường   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
17 HN942 Đặng Quang Huy   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
18 HN944 Lê Diệu Linh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
19 HN946 Nguyễn Thị Thùy Linh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
20 HN951 Nguyễn Văn Nghiêm ngân hàng ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
21 HN955 Đỗ Thị Tuyết Nhung kế toán-kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
22 HN970 Trần Thị Bích Huệ   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
23 HN973 Phạm Thu Hương   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
24 HN974 Nguyễn Quốc Khánh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
25 HN987 Nguyễn Phú Trọng Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
26 HN1004 Nguyễn Thị Hướng   ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
27 HN1005 Lê Thị Thúy Hường   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
28 HN1008 Phạm Trung Kiên   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
29 HN1010 Vũ Thị Liễu   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
30 HN1015 Phạm Quang Minh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
31 HN1016 Nguyễn Thị Diễm My   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
32 HN1021 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
33 HN1025 Đinh Thị Hà Phương Kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
15/04/2014 – Ca 4 – 15:30 – 16:30
Phòng Ivy
1 HN19 Trần Quốc Anh Quản trị Kinh doanh ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
2 HN28 Nguyễn Thị Hải Anh Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
3 HN32 Trần Thị Lan Anh Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
4 HN36 Nguyễn Thị Ngọc Anh kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
5 HN46 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
6 HN50 Lương Thị Ngọc Ánh Kế Toán ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
7 HN67 Nguyễn Thị Ngọc Châm Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
8 HN93 Hoàng Bích Diệp Kinh tế và Quản lý ĐH Bách Khoa Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
9 HN95 Phí Ngọc Điệp Ngân hàng - Tài Chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
10 HN123 Mai Thị Thùy Dung Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
11 HN129 Trần Hữu Dũng Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
12 HN133 Trần Việt Dũng Kế Toán HV Tài chính Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
13 HN139 Lê Ngọc Thùy Dương Trung tâm đào tạo TT-CLC ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
14 HN165 Nguyễn Thu Hà Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
15 HN166 Nguyễn Thu Hà Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
16 HN181 Nguyễn Phong Hải Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
17 HN186 Nguyễn Thị Thanh Hải Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
18 HN188 Đàm Thị Hân Kiểm toán HV Tài chính Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
19 HN202 Nguyễn Hồng Hạnh Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
20 HN226 Nguyễn Thị Thu Hiền Tài chính công HV Tài chính Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
21 HN228 Đinh Nho Hiệp Kinh Tế Luật ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
22 HN229 Đỗ Trung Hiếu Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
23 HN236 Bùi Thị Hoa Tài chính ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
24 HN239 Nguyễn Thị Hoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
25 HN254 Nguyễn Thị Hoài KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
26 HN270 Nguyễn Đình Huấn Ngoại Ngữ Kinh Tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN288 Nguyễn Quốc Hưng Kế Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
2 HN289 Nguyễn Tiến Hưng Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
3 HN292 Trần Ngọc Hương Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
4 HN306 Nguyễn Thị Lan Hương Kế toán và QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
5 HN322 Phạm Hoàng Huy kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
6 HN325 Đàm Văn Huy Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
7 HN351 Phạm Minh Khuê Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
8 HN360 Cao Bá Lâm Quản Trị Kinh Doanh ĐH Quốc gia Hà Nội I Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
9 HN391 Trần Ngọc Linh Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
10 HN397 Nguyễn Thùy Linh Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
11 HN453 Vũ Đăng Minh Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
12 HN472 Hoàng Thị Nga Viện Kế toán- Kiểm toán Đại học Kinh tế quốc dân IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
13 HN473 Lê Thị Nga Ngoại ngữ HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
14 HN479 Phạm Thị Thúy Nga   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
15 HN480 Trương Thị Thu Ngà Kinh tế và Kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
16 HN481 Phạm Hải Ngân Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
17 HN484 Nguyễn Thị Phương Ngân   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
18 HN486 Nguyễn Thị Nghĩa Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
19 HN490 Đỗ Bảo Ngọc   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
20 HN493 Nguyễn Hồng Ngọc Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
21 HN496 Vũ Hồng Ngọc   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
22 HN498 Nguyễn Thái Ngọc   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
23 HN501 Đào Thị Ngọc   CĐ CN May thời trang Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
24 HN502 Hoàng Thị Ngọc   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
25 HN503 Lại Thị Ngọc   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
26 HN504 Lê Thị Ngọc   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
27 HN506 Nguyễn Thị Ngọc Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
28 HN508 Trần Thị Bảo Ngọc   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
29 HN509 Bùi Thị Bích Ngọc   ĐH Điện Lực       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
30 HN510 Lê Thị Bích Ngọc   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
31 HN516 Ngô Xuân Nguyên Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
32 HN518 Nguyễn Thị Nguyệt Kinh tế và quản lý ĐH Bách Khoa Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
33 HN519 Phạm Thị Nhâm   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
34 HN520 Hoàng Thị Nhàn KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
35 HN521 Nguyễn Thị Nhàn   ĐH Thành Đô       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
48 HN523 Nguyễn Thị Nhị Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
49 HN529 Đào Thị Nhung   CĐ Thương Mại & Du Lịch Thái Nguyên       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
50 HN530 Đào Thị Nhung   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
51 HN533 Nguyễn Thị Nhung   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
52 HN534 Nguyễn Thị Nhung   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
53 HN539 Trương Thùy Nhung   Đại học Ngoại thương       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
54 HN542 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
55 HN548 Trương Thị Kiều Oanh Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
56 HN553 Vũ Huy Phong Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội V Kiểm toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
57 HN558 Trần Văn Phú Tin học kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
58 HN571 Lê Thị Minh Phương Tài chính - Ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
59 HN577 Phan Thị Phượng tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
60 HN588 Nguyễn Thanh Quang Quản trị Kinh Doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
61 HN603 Lê Thị Quỳnh kế toán & quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
62 HN609 Dương Thị Như Quỳnh Kế toán ĐH Quốc gia Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
63 HN613 Lưu Thị Lương Sang Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
64 HN617 Trương Công Sơn Quản trị doanh nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
65 HN618 Nguyễn Hoàng Sơn Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
66 HN622 Lê Tùng Sơn Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
67 HN635 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tiếng Anh thương mại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
68 HN644 Nguyễn Thị Thắm Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
69 HN665 Nguyễn Ngọc Thảo Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội I Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
70 HN667 Dương Phương Thảo kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
71 HN672 Bùi Thị Thảo kế toán ĐH Thành Đô III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
72 HN674 Nguyễn Thị Thảo Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
73 HN676 Nguyễn Thị Thảo kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
74 HN679 Trần Thị Kim Thảo Kế Toán-Quản Trị Kinh Doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
75 HN685 Nguyễn Thy Phương Thảo Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
76 HN693 Hồ Thị Khánh Thiện Tài chính Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
77 HN702 Nguyễn Thị Kim Thoa KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
78 HN703 Nguyễn Thị Thơm Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
79 HN708 Lê Hà Thu Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
80 HN725 Nguyễn Thị Trang Thư Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
81 HN730 Lương Thị Hoài Thương Kế Toán ĐH Thăng Long III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 (15h30-16300) Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN735 Lê Thị Thúy kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
2 HN740 Trần Thị Thúy tai chinh ngan hang ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
3 HN744 Vũ Thị Thúy hệ thống thông tin kinh tế HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
4 HN766 Nguyễn Thị Thanh Thủy kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
5 HN768 Phạm Thuyên Kế toán- Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
6 HN774 Trần Thị Tính Ngân Hàng Bảo Hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
7 HN776 Giàng Quý Toàn Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
8 HN784 Trần Đoan Trang Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
9 HN785 Nguyễn Hà Trang Tài chính - Kế toán ĐH Điện Lực II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
10 HN787 Vũ Huyền Trang KT&QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
11 HN793 Nguyễn Thu Trang Thương mại và kinh tế quốc tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
12 HN799 Lại Thùy Trang Luật+ Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
13 HN806 Nguyễn Nữ Kiều Trang Kiểm Toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
14 HN810 Đặng Thị Quỳnh Trang Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
15 HN819 Vũ Hoàng Trung Trung tâm đào tạo tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
16 HN823 Nguyễn Minh Tú Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
17 HN829 Nguyễn Anh Tuấn Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
18 HN843 Nguyễn Việt Tùng Đầu tư ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
19 HN856 Nguyễn Hải Vân Kế toán Học viện Tài chính IV III-IV III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
20 HN860 Bùi Thị Vân kế toán- kiểm toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
21 HN882 Lê Thanh Xuân Chương trình tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội '15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
22 HN885 Trịnh Thị Xuyến Tài Chính Ngân Hàng HV Tài chính Hà Nội II Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
23 HN891 Trần Hải Yến Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
24 HN903 Bùi Thị Vân Anh Kế toán-Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
25 HN913 Đào Thị Thu Hiền Tài chính ngân hàng Đại học Kinh tế - ĐHQGHN III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
26 HN926 Phạm Thủy Tiên Kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
27 HN933 Nguyễn Linh Chi Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
28 HN947 Hoàng Lê Phương Lý AEP ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
29 HN948 Đinh Thị Quỳnh Mai Kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
30 HN953 Lê Nguyễn Yến Ngọc Tài Chính - Ngân Hàng ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Tài chính I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
31 HN956 Trần Thị Kim Phượng kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
32 HN962 Trần Kim Trang kế toán kiểm toán ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
33 HN964 Lê Thu Trang Tài chính doanh nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
34 HN975 Nguyễn Thị Ánh Ngọc   Trường khác       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
35 HN978 Vũ Minh Quân Kế toán- Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
36 HN1018 Nguyễn Thị Thanh Ngân   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 15/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy