Ban tổ chức cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính" xin thông báo danh sách ca thi, chuyên đề thi & phòng thi ngày 15, 16/4/2014 tại khu vực Hà Nội. Các bạn theo dõi và đến đúng giờ. Trong trường hợp các bạn được BTC xếp ca thi; chuyên đề thi, vui lòng đến sớm trước ca thi 15' để xác nhận lại với BTC nhé
Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi

STT SBD Họ tên Khoa Trường Năm thứ Chuyên đề Loại đề Địa điểm thi Ngày thi Ca thi Phòng thi
16/04/2014 – Ca 1 – 08:30 – 09:30
Phòng Ivy
1 HN7 Nguyễn Thị Thúy An Kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
2 HN48 Trần Thị Vân Anh Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
3 HN62 Nguyễn Thị Hải Bình Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
4 HN84 Trần Mạnh Cường Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
5 HN86 Lê Hải Đăng Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
6 HN96 Nguyễn Thị Điệp Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
7 HN104 Đinh Tiến Đoàn Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
8 HN107 Hoàng Mạnh Đức Kế toán- Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
9 HN108 Lê Minh Đức Kế toán HV Tài chính Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
10 HN115 Lê Thị Dung Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
11 HN134 Nguyễn Thảo Dược kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
12 HN135 Nguyễn Minh Dương Kế toán tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
13 HN145 Nguyễn Thị Duyên Kế toán ĐH Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
14 HN156 Nguyễn Trần Hương Giang Kinh tế Phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội I Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
15 HN158 Nguyễn Thị Thùy Giang Kế toán và quản trị KD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
16 HN169 Phạm Thị Ngọc Hà ACCA ĐH Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
17 HN183 Hoàng Thị Hải Kế toán Học viện tài chính III Kiểm toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
18 HN184 Dương Văn Hải Kế toán - kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
19 HN190 Tạ Bích Hằng Ngân hàng - Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
20 HN201 Nguyễn Thị Thu Hằng Quản trị kinh doanh và Du lịch ĐH Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
21 HN219 Nguyễn Thị Hiền Tài chính ngân hàng liên kết ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
22 HN224 Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
23 HN250 Đoàn Trung Hòa Tài chính - Ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN258 Phạm Quốc Hoàn Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
2 HN260 Trương Huy Hoàng Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
3 HN267 Lê Thị Minh Hồng Marketing ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
4 HN274 Lê Thị Huế KINH TẾ ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
5 HN278 Lê Thị Huệ Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
6 HN282 Lê Thị Thu Huệ Kế hoạch- Phát triển ĐH Kinh tế Quốc dân IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
7 HN286 Đặng Đình Hưng Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
8 HN290 Nguyễn Việt Hưng Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
9 HN302 Quản Thu Hương Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
10 HN317 Nguyễn Thị Hường Kế toán-kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
11 HN320 Trần Thị Thu Hường Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
12 HN329 Lý Thị Huyền Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
13 HN332 Nguyễn Thị Huyền Kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
14 HN339 Bùi Thị Thanh Huyền Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
15 HN345 Nguyễn Thị Thu Huyền Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
16 HN357 Vũ Anh Kiệt Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
17 HN358 Vũ Xuân Kỳ Kế toán-Kiểm toán ĐH Thương Mại Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
18 HN363 Nguyễn Thi Lan Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
19 HN380 Đặng Diệu Linh Kế toán và quản trị doanh nghiệp ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
20 HN407 Dương Thị Thùy Linh Kế toán Học viện Tài chính III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
21 HN408 Lê Thị Thùy Linh Tài chính Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
22 HN414 Hoàng Thị Loan Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
23 HN441 Tô Thị Mai Kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
24 HN462 Giáp Hà My Tài chính công HV Tài chính Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
25 HN464 Hoàng Phương Diễm My kế toán- kiểm toán Học viện ngân hàng IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
26 HN465 Cao Thị Trà My Kiểm Toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
27 HN471 Đỗ Thị Nga kế toán-kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
28 HN476 Vũ Thị Nga Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
29 HN482 Nguyễn Kim Ngân Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
30 HN485 Nguyễn Thị Ngát Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
31 HN514 Hoàng Thị Minh Ngọc Kế toán ĐH Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
32 HN522 Nguyễn Thị Nhàn CTTT ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
33 HN527 Nguyễn Huyền Nhung Kế Toán ĐH Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
34 HN547 Lưu Thị Oanh Kế toán- Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
35 HN549 Lê Thị Kim Oanh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
36 HN550 Nguyễn Thị Kim Oanh kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
37 HN551 Nguyễn Thị Tú Oanh   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
38 HN555 Đinh Ngọc Phong   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
39 HN556 Trần Hữu Phú   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
40 HN557 Tạ Huy Phú Kế toán Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
41 HN559 Nguyễn Đình Phúc   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
42 HN560 Nguyễn Xuân Phúc   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
43 HN561 Nguyễn Hà Phương   Đại học Kinh tế Quốc dân       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
44 HN565 Đức Thị Phương   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
45 HN566 Hoàng Thị Phương   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
46 HN567 Ngô Thị Phương   ĐH Thương Mại Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
47 HN569 Đinh Trọng Phương   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
48 HN570 Nguyễn Thị Mai Phương Trung tâm Đào tạo Tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
49 HN572 Vũ Thị Quỳnh Phương Ké toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
50 HN575 Nguyễn Minh Phượng Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
51 HN576 Nguyễn Thị Phượng   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
52 HN580 Đặng Thị Hồng Phượng   ĐH Bách Khoa Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
53 HN581 Cao Thị Minh Phượng   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
54 HN582 Lê Anh Quân   ĐH Hàng Hải Việt Nam       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
55 HN583 Nguyễn Hồng Quân Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN584 Nguyễn Hồng Quân Tài chính- Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội '16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
2 HN585 Nguyễn Quang Quân   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
3 HN586 Nguyễn Đức Quang   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
4 HN587 Nguyễn Nhật Quang   Học Viện Tài Chính       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
5 HN589 Dương Văn Quang   Đại học Kinh tế Quốc dân       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
6 HN591 Lê Thị Quế Kinh tế phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
7 HN592 Vũ Hồng Quy   ĐH Điện Lực       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
8 HN594 Đặng Đình Quý tài chính - ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
9 HN596 Nguyễn Xuân Quý   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
10 HN598 Nguyễn Tố Quyên   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
11 HN599 Đặng Thị Hải Quyên   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
12 HN601 Ngô Hoa Quỳnh   Đại học Kinh tế quốc dân       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
13 HN604 Võ Thị Quỳnh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
14 HN605 Bùi Xuân Quỳnh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
15 HN606 Nguyễn Thị Chúc Quỳnh   ĐH Thương Mại Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
16 HN610 Hoàng Thị Như Quỳnh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
17 HN614 Trần Đình Sáng kế toán - kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
18 HN641 Lương Ngọc Thái Chương trình tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
19 HN642 Vũ Đặng Quốc Thái Tài chính Ngân Hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
20 HN670 Nguyễn Phương Thảo Kế Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
21 HN686 Nguyễn Thị Thanh Thảo kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
22 HN689 Vũ Thị Thu Thảo ACCA Joint programme (OBU) Sinh viên OBU Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
23 HN710 Lê Thị Thu Chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
24 HN731 Nguyễn Thị Hoài Thương Kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
25 HN732 Nguyễn Thị Thuý Kinh Tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
26 HN733 Lê Minh Thúy KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
27 HN757 Đỗ Thị Thủy tài chính công HV Tài chính Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
28 HN772 Hoàng Thị Tiếp Ngân hàng- tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
29 HN783 Nguyễn Thị Minh Tràm Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
30 HN795 Nguyễn Thu Trang Quản trị kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
31 HN809 Trịnh Thị Kim Trang kế toán tài chính doanh nghiệp ĐH Thương Mại Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
32 HN814 Vũ Thị Thu Trang Tài chính- Ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
33 HN815 Hoàng Thị Vân Trang kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
34 HN820 Trần Như Trung Chất lượng cao ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
35 HN825 Lê Thị Tú Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
36 HN833 Bùi Bá Tùng Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
37 HN837 Vũ Ngọc Tùng Chương trình Tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
38 HN842 Phạm Văn Tùng Kế toán-Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
39 HN851 Phạm Thị Tuyết Ngân hàng-Bảo hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
40 HN861 Đỗ Thị Vân Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
41 HN894 Lê Thị Yến Kinh tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
42 HN900 Tạ Thị Hải Yến Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
43 HN901 Lê Ngọc Hoàng Yến Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
44 HN906 Đinh Văn Điền Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
45 HN943 Phan Thái Huyền kế toán ĐH Bách Khoa Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
46 HN945 Trần Khánh Linh Tiên tiến , Chất lượng cao ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
47 HN976 Nguyễn Ngọc Kế toán kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
48 HN977 Vũ Thị Minh Nguyên KINH TẾ ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
49 HN1022 Phạm Hồng Nhung   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
50 HN1023 Trần Thị Kim Oanh   ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
51 HN1024 Nguyễn Hoàng Oanh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
52 HN1026 Đặng Đình Quý   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
53 HN1027 Đỗ Thị Thúy Quỳnh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 1 Phòng Daisy
16/04/2014 – Ca 2 – 10:30 – 11:30
Phòng Ivy
1 HN3 Hoàng Thúy An Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
2 HN12 Nguyễn Lan Anh Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
3 HN38 Lại Thị Phương Anh Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
4 HN42 Đỗ Thị Vân Anh Kế toán Học viện Ngân Hàng IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
5 HN52 Phạm Huy Bắc kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
6 HN63 Trần Thị An Bon Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
7 HN73 Nguyễn Thị Yến Chi kế toán ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
8 HN77 Nguyễn Thị Chinh kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
9 HN97 Nguyễn Văn Điệp Ngân hàng -tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
10 HN100 Nguyễn Khắc Định Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
11 HN111 Bùi Phương Dung Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
12 HN114 Lê Thị Dung kế toán ĐH Thương Mại Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
13 HN141 Tạ Khánh Duy CTTT ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
14 HN154 Trịnh Thị Giang Kinh Te Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
15 HN160 Nguyễn Ngọc Hà kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
16 HN175 Vũ Thị Thu Hà quan tri kinh doanh ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
17 HN185 Nguyễn Văn Hải Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
18 HN191 Phạm Ngân Hằng Kế toán tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
19 HN204 Bùi Phương Hạnh kế toán ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
20 HN205 Hoàng Thị Hạnh tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
21 HN220 Tống Thị Hiền Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
22 HN225 Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
23 HN227 Đặng Thị Hiện Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
24 HN235 Bùi Thanh Hoa kế toán-kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
25 HN245 Vũ Thị Diệu Hoa Kế Toán & QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
26 HN248 Vũ Thị Thanh Hoa KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN252 Đặng Thị Hoài Kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
2 HN263 Nguyễn Thị Hồng Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
3 HN266 Phùng Thị Bích Hồng Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
4 HN273 Đặng Thị Huế Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
5 HN279 Nguyễn Thị Huệ kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
6 HN287 Nguyễn Hữu Hưng kế toán & QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
7 HN301 Nguyễn Thu Hương Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
8 HN324 Phạm Quốc Huy Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
9 HN334 Phạm Thị Huyền Kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định II Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
10 HN335 Đỗ Thu Huyền Tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
11 HN341 Vũ Thị Thanh Huyền Viện Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
12 HN343 Lê Thị Thu Huyền Tài chính ngân hàng Trường khác III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
13 HN352 Mai An Kiên Tiên tiến chất lượng cao & POHE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
14 HN353 Lê Trung Kiên Chương trình đào tạo tiên tiến - chất lượng cao - pohe ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
15 HN359 Vũ Thanh Lam Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
16 HN368 Cao Thị Hà Lê Tài chính Ngân hàng ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
17 HN383 Nguyễn Hà Linh Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
18 HN401 Trần Linh Kế Toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
19 HN406 Lê Thị Thuỳ Linh Kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
20 HN410 Nguyễn Thị Thùy Linh Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
21 HN425 Đặng Công Lượng Kế toán - Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
22 HN427 Nguyễn Thị Luyến Anh Tài Chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
23 HN428 Bùi Hải Ly Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
24 HN451 Lê Thế Mạnh Ngân hàng -tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
25 HN466 Phan Thị Mỹ Kế toán Học viện Tài chính IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
26 HN474 Nguyễn Thị Nga tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
27 HN483 Nguyễn Thị Ngân Tài chính ĐH Quốc gia Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
28 HN492 Hoàng Hồng Ngọc Quản lý ĐH Thăng Long IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
29 HN494 Nguyễn Hồng Ngọc Chương trình tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
30 HN517 Lê Ánh Nguyệt Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
31 HN524 Nguyễn Thị Nhiên thương mại và kinh tế quốc tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
32 HN528 Bùi Thị Nhung kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
33 HN544 Trần Thị Tuyết Nhung Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
34 HN563 Nguyễn Mai Phương Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
35 HN568 Vũ Thị Phương kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
36 HN578 Đỗ Thị Ánh Phượng toán tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
37 HN590 Nguyễn Văn Quang Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
38 HN608 Đoàn Thị Ngọc Quỳnh Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội II Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
39 HN611 Hoàng Thị Thúy Quỳnh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
40 HN612 Nguyễn Văn Sang   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
41 HN615 Phạm Thị Sim   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
42 HN616 Nguyễn Trường Sinh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
43 HN621 Nguyễn Trường Sơn   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
44 HN627 Nguyễn Thanh Tâm   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
45 HN628 Nguyễn Thị Tâm Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
46 HN629 Phan Thị Tâm Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
47 HN634 Nguyễn Thị Thanh Tâm   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
48 HN638 Nguyễn Hữu Tân   Học viện Tài chính       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
49 HN639 Phạm Công Thái   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
50 HN640 Nguyễn Hồng Thái Chương trình tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
51 HN643 Lê Văn Thám   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
52 HN645 Lương Thị Hồng Thắm   ĐH Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
53 HN646 Ngô Thị Thân   ĐH Điện Lực       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
54 HN652 Nguyễn Thị Thanh   CĐ Kinh tế - Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
55 HN655 Lạc Văn Thanh   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
56 HN657 Trần Yến Thanh Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
57 HN659 Trương Thiên Thành   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
58 HN663 Lương Thanh Thao Kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
59 HN664 Giang Minh Thảo Dao Tao Quoc Te ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội '16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
60 HN668 Hoàng Phương Thảo   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
61 HN678 Dương Thị Bích Thảo Kế toán - Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
62 HN690 Bùi Quang Thế Kinh Tế Trường khác III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
63 HN711 Lê Thị Thu Tài chính Ngân Hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
64 HN713 Nguyễn Thị Thu Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
65 HN718 Trần Thị Thu Ngân hàng - Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN719 Nguyễn Thị Hồng Thu tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
2 HN723 Ngô Minh Thư kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
3 HN758 Nguyễn Thị Thủy Ngân hàng - bảo hiểm HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
4 HN759 Nguyễn Thị Thủy Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
5 HN760 Trác Thị Thủy Tài chính - Ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
6 HN775 Nguyễn Đức Toàn Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
7 HN778 Nguyễn Văn Toàn kế toán ĐH Quốc tế Bắc Hà IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
8 HN786 Bùi Huyền Trang Kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
9 HN796 Phạm Thu Trang kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
10 HN797 Trần Thu Trang Kế toán Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
11 HN817 Nguyễn Mạnh Tráng Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
12 HN832 Hà Ngọc Tuấn Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
13 HN839 Nguyễn Thanh Tùng Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
14 HN841 Vũ Thanh Tùng Kế toán-Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
15 HN854 Trần Thị Bạch Tuyết Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
16 HN855 Nguyễn Thị Uyên Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
17 HN868 Phan Thu Vân Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
18 HN874 Nguyễn Đức Việt Tiên tiến, chất lượng cao và Pohe Đại học Kinh tế Quốc dân III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
19 HN875 Đặng Thị Vinh Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
20 HN911 Nguyễn Trường Giang Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
21 HN921 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Kế Toán ĐH Thành Đô III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
22 HN950 Ngô Thị Thanh Nga Kế Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
23 HN958 Lê Đại Thắng   CĐ Nghề Số 8       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
24 HN963 Hoàng Quỳnh Trang chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
25 HN968 Hà Thị Thanh Hải Kinh Tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
26 HN971 Trương Thị Huệ Kế Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
27 HN972 Phạm Thị Hương Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
28 HN979 Vũ Hoàng Sâm   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
29 HN980 Nguyễn Minh Sơn   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
30 HN981 Nguyễn Thị Tâm kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
31 HN982 Võ Duy Quốc Thái   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
32 HN988 Đỗ Trọng Trường Đầu tư ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
33 HN996 Đặng Phước Đức Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
34 HN1002 Vũ Thị Hiểu Kinh tế Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định II Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
35 HN1009 Nguyễn Thị Lan kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
36 HN1012 Dương Thị Linh Kế toán - Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
37 HN1017 Nguyễn Thị Trà My kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
38 HN1028 Nguyễn Hoàng Sơn   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
39 HN1031 Hà Thị Hồng Thắm Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
40 HN1046 Nguyễn Hải Yến Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 2 Phòng Daisy
16/04/2014 – Ca 3 – 13:30 – 14:30
Phòng Ivy
1 HN4 Trần Tuấn An Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
2 HN8 Đoàn Đức Anh Tài Chính Ngân Hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
3 HN27 Hứa Vĩnh Đức Anh Tài chính Doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
4 HN30 Trần Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh và du lịch ĐH Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
5 HN65 Đặng Đình Cảnh Tài Chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
6 HN72 Lê Thị Thùy Chi Kế toán & QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
7 HN94 Nguyễn Thị Bích Diệp Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
8 HN98 Trần Thị Hồng Điệp Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
9 HN109 Trần Minh Đức kế toán - kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
10 HN113 Hoàng Thị Dung Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
11 HN117 Vũ Thị Dung Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
12 HN124 Nguyễn Thị Thùy Dung Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
13 HN142 Mai Ngọc Duy Viện Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
14 HN150 Đào Thị Giang Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
15 HN152 Nguyễn Thị Giang Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
16 HN177 Nguyễn Thị Thúy Hà TT-CLC-POHE Đh Kinh Tế Quốc Dân III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
17 HN218 Nguyễn Thị Hiền Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
18 HN221 Trương Thị Hiền Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
19 HN241 Trần Thị Hoa Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Ivy
20 HN259 Bùi Thị Hoàn Kinh Tế Trường khác III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 (13h30-14h30) Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN283 Hoàng Minh Hùng Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
2 HN291 Võ Hưng Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội V Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
3 HN307 Hà Thị Mai Hương Ngân Hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
4 HN323 Trần Quang Huy Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
5 HN348 Nguyễn Lương Khánh Đầu tư ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
6 HN354 Nguyễn Trung Kiên Quản Trị Kinh Doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
7 HN361 Đỗ Trường Lâm Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
8 HN366 Nguyễn Thị Lan Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
9 HN367 Vũ Thanh Lân Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
10 HN375 Nguyễn Thị Bích Liên Kế Toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
11 HN376 Nguyễn Thị Hồng Liên Kinh Tế ĐH Mở Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
12 HN381 Đỗ Diệu Linh Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
13 HN385 Nguyễn Huy Linh Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
14 HN416 Phạm Thị Thanh Loan kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội II Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
15 HN419 Tạ Hữu Long kế toán kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
16 HN424 Lê Thị Ngọc Lương Kế toán ĐH Điện Lực I Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
17 HN426 Đỗ Công Lượng Tài chính Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
18 HN448 Phạm Thị Minh Mẫn Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
19 HN452 Nguyễn Thị Mến Kế Toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
20 HN507 Phạm Thị Ngọc Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
21 HN512 Võ Thị Bích Ngọc Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
22 HN525 Đinh Thị Nho Ngân hàng Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội '16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
23 HN536 Nguyễn Thị Nhung Quản trị kinh doanh và du lịch ĐH Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
24 HN545 Ngô Trọng Ninh Viện Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
25 HN574 Nguyễn Thị Thu Phương Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
26 HN595 Nguyễn Hoàng Quý CLC Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
27 HN619 Hoàng Hương Sơn Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
28 HN633 Nguyễn Thị Minh Tâm tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
29 HN647 Cao Chiến Thắng Ngân hàng - Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
30 HN650 Hoàng Hà Thanh Kế Toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
31 HN669 Nguyễn Phương Thảo   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
32 HN673 Đào Thị Thảo Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
33 HN677 Phạm Thị Thảo   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
34 HN684 Phạm Thị Phương Thảo   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
35 HN688 Nguyễn Thị Thu Thảo   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
36 HN694 Phạm Đức Thịnh   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
37 HN695 Tạ Phúc Thịnh   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
38 HN696 Đặng Tiến Thịnh   ĐH Công đoàn Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
39 HN697 Nguyễn Thị Thọ   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
40 HN699 Nguyễn Văn Thọ   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
41 HN700 Nguyễn Thị Thoa   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
42 HN701 Phạm Thị Thoa   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
43 HN704 Nguyễn Thị Thơm   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
44 HN705 Nguyễn Văn Thơm   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
45 HN706 Phạm Thị Hương Thơm   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
46 HN707 Hà Văn Thông   Trường khác       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
47 HN709 Hồ Nhiếp Thu   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
48 HN712 Nguyễn Thị Thu   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
49 HN714 Nguyễn Thị Thu Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
50 HN715 Nguyễn Thị Thu   Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
51 HN716 Phạm Thị Thu Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN717 Trần Thị Thu   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
2 HN720 Trần Thị Lệ Thu   ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
3 HN722 Nguyễn Thị Thu Thu   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
4 HN724 Phạm Ngọc Anh Thư   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
5 HN728 Bùi Thị Thương Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
6 HN729 Đoàn Thị Hoài Thương   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
7 HN738 Nguyễn Thị Thúy   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
8 HN739 Nguyễn Thị Thúy   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
9 HN742 Trần Thị Thúy   ĐH Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
10 HN745 Nguyễn Thúy   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
11 HN746 Nguyễn Thị Diệu Thúy   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
12 HN747 Nguyễn Thị Hồng Thúy   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
13 HN748 Nguyễn Minh Thùy   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
14 HN749 Trần Phương Thùy   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
15 HN750 Hoàng Thị Thùy   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
16 HN751 Phan Thị Thùy   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
17 HN752 Đỗ Sơn Thủy Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
18 HN754 Nguyễn Thanh Thủy Tài chính HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
19 HN755 Nguyễn Thanh Thủy   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
20 HN761 Trần Thị Thủy   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
21 HN763 Đào Thu Thủy   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
22 HN764 Triệu Thu Thủy   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
23 HN767 Đỗ Thị Thu Thủy kế toán ĐH Công nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
24 HN777 Nguyễn Thanh Toàn   HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
25 HN782 Dương Thu Trà Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
26 HN790 Tô Quỳnh Trang Ngân hàng - Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
27 HN794 Nguyễn Thu Trang   Trường Học viện Tài chính       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
28 HN811 Nguyễn Thị Thu Trang Kế Toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
29 HN822 Nguyễn Đình Trường Kế toán - Kiểm toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
30 HN830 Trần Anh Tuấn kế toán- kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
31 HN865 Trần Thị Vân Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
32 HN880 Nguyễn Tuấn Vũ Kế Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
33 HN886 Vũ Thị Kim Xuyến Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
34 HN899 Phan Thị Hải Yến Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội I Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
35 HN924 Nguyễn Thị Thu   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
36 HN925 ĐặNg Thị HoàI Thương   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
37 HN949 Bùi Thị Mai Kế Toán -kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
38 HN952 Lê Minh Ngọc kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
39 HN961 Trương Huỳnh Bảo Trân   ĐH Văn Lang TP HCM       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
40 HN983 Hoàng Thị Thùy   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
41 HN984 Phạm Thanh Thủy   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
42 HN985 Trương Thị Huyền Trang   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
43 HN990 Lê Thị Thúy An Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
44 HN991 Nguyễn Thị Quỳnh Anh kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
45 HN1003 Nguyễn Thị Huế Kế Toán và Quản Trị Kinh Doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
46 HN1007 Nguyễn Tiến Huy Kế Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
47 HN1011 Lưu Khánh Linh Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
48 HN1014 Lê Anh Minh Kinh tế và Quản lý ĐH Bách Khoa Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
49 HN1019 Đỗ Hồng Ngân Tài chính ngân hàng ĐH Quốc gia Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
50 HN1029 Nguyễn Văn Sơn Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
51 HN1030 Trần Văn Thái Kế Toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
52 HN1033 Đinh Thị Thương   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
53 HN1034 lê Thị Thùy   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
54 HN1035 Nguyễn Thị Tình Kế Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
55 HN1036 phạm Thị Toàn   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
56 HN1037 Đỗ Thị Minh Trang Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
57 HN1038 Phạm Thị Trang kế toán -kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
58 HN1041 Lê nhân Triều kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
59 HN1044 Nguyễn Xuân Vinh Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
60 HN1047 Hà Thị Yến Công nghệ thực phẩm ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 3 Phòng Daisy
16/04/2014 – Ca 4 – 15:30 – 16:30
Phòng Ivy
1 HN6 Nguyễn Thị Hoài An kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Ivy
2 HN16 Hoàng Ngọc Anh Ngân hàng - Bảo hiểm Học viện Tài chính III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Ivy
3 HN29 Ngô Thị Hồng Anh kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
4 HN54 Nguyễn Xuân Bắc kế toán - kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
5 HN55 Trần Hữu Bằng Kế toán - kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
6 HN70 Mai Lệ Chi Quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội V Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
7 HN81 Nguyễn Thị Việt Cương Quản Trị Kinh Doanh ĐH Điện Lực III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
8 HN88 Mạnh Trọng Đạt Tài chính Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
9 HN99 Nguyễn Thị Diệu Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Ivy
10 HN121 Đào Thị Phương Dung Ngân hàng Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
11 HN127 Chu Đức Dũng Tài Chính Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
12 HN155 Trần Thị Hương Giang Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
13 HN173 Đỗ Thị Thu Hà Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
14 HN176 Vũ Thị Thu Hà kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
15 HN178 Hoàng Trần Việt Hà Kế toán & QTKD ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
16 HN187 Vũ Thị Thanh Hải Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
17 HN196 Trần Thị Hằng Ngoại Ngữ Kinh Tế ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
18 HN199 Trần Thu Hằng Tài chính Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
19 HN215 Bùi Thị Thu Hiên Kế toán và Quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
20 HN232 Lê Phương Hoa TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐH Ngoại Thương IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
21 HN240 Trần Thị Hoa kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
22 HN243 Nguyễn Thu Hoa Kế toán Học viện tài chính III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Ivy
Phòng Cherry
1 HN249 Trương Thị Hòa Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
2 HN265 Hoàng Thị Bích Hồng Sư phạm tiếng Anh ĐH Quốc gia Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
3 HN297 Hà Thị Hương Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
4 HN304 Bùi Thị Lan Hương kế toán ĐH Công đoàn Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
5 HN313 Trần Thị Thu Hương Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
6 HN327 Trương Thanh Huyền Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
7 HN328 Đỗ Thị Huyền Kế toán ĐH Thành Đô III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
8 HN356 Phạm Đức Trần Kiên kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
9 HN364 Cao Thị Lan Ke toan va quan tri kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
10 HN365 Đoàn Thị Lan Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
11 HN370 Trần Mai Liên Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
12 HN374 Nguyễn Thị Bích Liên Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
13 HN382 Đặng Duy Linh Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
14 HN390 Bùi Mai Linh Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
15 HN392 Mai Thị Linh Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
16 HN399 Trần Trọng Linh Kinh Tế ĐH Mở Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
17 HN412 Phan Bùi Việt Linh Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
18 HN433 Lưu Thị Lý Kế toán_Kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
19 HN436 Nguyễn Hoàng Mai Kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
20 HN440 Nguyễn Thị Mai Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
21 HN444 Lương Thị Thanh Mai Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
22 HN445 Nguyễn Thị Thu Mai Kế toán ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
23 HN447 Lê Thị Tuyết Mai QTKD ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
24 HN458 Đoàn Thị Nguyệt Minh Ngân Hàng - Tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
25 HN459 Phạm Thị Mơ Kế Toán và Quản Trị Kinh Doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Cherry
26 HN463 Nguyễn Huyền My Kế toán ĐH Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
27 HN475 Nguyễn Thị Nga Kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
28 HN487 Vũ Thị Thanh Ngoan Kế toán - Kiểm toán HV Ngân hàng Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
29 HN489 Hà Thị Anh Ngoc Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội I Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
30 HN491 Vũ Bích Ngọc Kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
31 HN495 Nguyễn Hồng Ngọc Tài chính- Ngân hàng HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
32 HN497 Nguyễn Minh Ngọc Kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
33 HN499 Nguyễn Thanh Ngọc TMQT ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
34 HN505 Nguyễn Thị Ngọc Kế Toán - Kiểm Toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Cherry
35 HN526 Đặng Hồng Nhung Kinh tế và Kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Cherry
Phòng Daisy
1 HN543 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tài chính ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Daisy
2 HN552 Võ Bá Pháp kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Daisy
3 HN564 Tô Nam Phương Tài chính Học viện Ngân hàng IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
4 HN607 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Tài chính ngân hàng Trường khác IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
5 HN620 Đặng Thái Sơn Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
6 HN630 Trần Thị Tâm Ngoại ngữ HV Tài chính Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
7 HN637 Lê Thị Tình Tâm kinh tế và quản lý đô thị ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Daisy
8 HN648 Nguyễn Đức Thắng kế toán HV Tài chính Hà Nội II Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
9 HN654 Trần Tuyết Thanh Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
10 HN681 Bùi Thị Phương Thảo Kế toán HV Tài chính Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
11 HN687 Đặng Thị Thu Thảo kế toán HV Tài chính Hà Nội IV Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
12 HN691 Hoàng Thị Ngọc Thêu Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
13 HN692 Phùng Thị Thi Kế Toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
14 HN721 Nguyễn Thị Minh Thu Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngoại thương Hà Nội II Tài chính I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
15 HN727 Nguyễn Công Thương Kế-Kiểm ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội I Kiểm toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
16 HN737 Nguyễn Thị Thúy Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
17 HN753 BùI Thanh Thủy Kế toán ĐH Nông Nghiệp Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Daisy
18 HN771 Nguyễn Thị Tiến kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
19 HN792 Dương Thị Trang Kế Toán Và Quản Trị Kinh Doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
20 HN800 Hoàng Thị Hương Trang   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
21 HN801 Lê Thị Huyền Trang   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
22 HN805 Nguyễn Thị Huyền Trang   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
23 HN808 Nguyễn Thị Kiều Trang   HV Ngân hàng Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
24 HN812 Nguyễn Thị Thu Trang   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
25 HN813 Trương Thị Thu Trang   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
26 HN818 Võ Thị Phương Trinh Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội '16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
27 HN821 Lương Quang Trung   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
28 HN827 Hoàng Tú   Đại học Kinh tế quốc dân       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
29 HN836 Phạm Hoàng Tùng Ngân hàng tài chính ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
30 HN840 Vũ Thanh Tùng   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
31 HN844 Đường Thị Tươi   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
32 HN845 Nguyễn Đình Tương   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
33 HN846 Nguyễn Văn Tuyên   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
34 HN848 Vũ Thị Kim Tuyến   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
35 HN849 Bùi Thị Tuyết   ĐH Thương Mại Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
36 HN850 Ngô Thị Tuyết kế toán và quản trị kinh doanh ĐH Nông Nghiệp Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
37 HN852 Phan Thị Tuyết   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
38 HN863 Lương Thị Vân   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
39 HN864 Nguyễn Thị Vân   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
40 HN866 Trịnh Thị Vân   ĐH Điện Lực       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
41 HN867 Đặng Thu Vân   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
42 HN869 Trần Thúy Vân   Học viện Ngân hàng       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
43 HN870 Nguyễn Thị Cẩm Vân   ĐH Thương Mại Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
44 HN876 Nguyễn Văn Vinh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
45 HN877 Nguyễn Thị Thùy Vinh   ĐH Ngoại thương Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
46 HN878 Vũ Nguyện Vọng   ĐH Xây Dựng       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
47 HN879 Hà Đặng Vũ   ĐH Quốc gia Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
48 HN884 Trần Thị Thanh Xuân   ĐH Mở Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
49 HN887 Hán Bảo Yến Tài chính doanh nghiệp HV Tài chính Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
50 HN888 Đinh Hải Yến   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
51 HN889 Hoàng Hải Yến   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
52 HN890 Phan Hải Yến Kế toán ĐH Lao động & Xã hội Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
53 HN893 Đặng Ngọc Yến Quản trị kinh doanh và du lịch- chuyên ngành Kế toán ĐH Hà Nội II Kế toán I-II Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
54 HN895 Trình Thị Yến   ĐH Công đoàn Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
55 HN897 Đỗ Thị Hải Yến   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
56 HN902 Nguyễn Thị Ngọc Yến   ĐH Điện Lực       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
57 HN910 Trần Thị Hồng Gấm Kế toán - kiểm toán ĐH Công nghiệp Hà Nội III Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
58 HN917 Nguyễn Tùng Lâm Tài chính tiên tiến ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội III Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 (15h30-16h30) Phòng Daisy
59 HN927 Phạm Thị Tươi   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
60 HN928 Nguyễn Thị Uyên   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
61 HN929 Hồ Thị Ngọc Xiêm KINH TẾ ĐH Mở Hà Nội IV Kế toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
62 HN930 Lê Thị Thanh Yên   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
63 HN960 Phan Trọng Tĩnh Ngân hàng HV Ngân hàng Hà Nội IV Tài chính III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
64 HN965 Nguyễn Thị Hồng Tươi   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
65 HN966 Mai Thị Uyên   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
66 HN986 Trần Thị Trang   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
67 HN989 Nguyễn Thanh Tuấn Kế toán HV Tài chính Hà Nội III Kiểm toán III-IV Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
68 HN1039 Phạm Thị Trang   ĐH Công nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
69 HN1040 Tạ Thu Trang   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
70 HN1042 Vũ Xuân Trường   ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
71 HN1043 Trần Thị Minh Tú   HV Tài chính Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy
72 HN1045 Bùi Thị Vui   ĐH Nông Nghiệp Hà Nội       Hà Nội 16/4/2014 Ca 4 Phòng Daisy