Ban tổ chức cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính" xin thông báo danh sách ca thi, chuyên đề thi & phòng thi ngày 15 & 16/4/2014 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn theo dõi và đến đúng giờ. Trong trường hợp các bạn được BTC xếp ca & chuyên đề thi, vui lòng đến sớm trước ca thi 15' để xác nhận lại với BTC.

Xem bản đồ thi tại đâyhttp://www.vietsourcing.edu.vn/tro-giup/ban-do-toi-vietsourcing.html

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

STT SBD Họ tên Trường Năm thứ Chuyên đề Loại đề Địa điểm thi Ngày thi Ca thi
CA 1 NGÀY 15/04/2014      
1 HCM8 Nguyễn Thị Hải Anh ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2014 Ca 1
2 HCM9 Trương Vũ Hoàng Anh ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2015 Ca 1
3 HCM13 Nguyễn Thị Linh Anh ĐH Mở TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2016 Ca 1
4 HCM14 Võ Thị Mỹ Anh ĐH Ngân hàng TP HCM II Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2017 Ca 1
5 HCM28 Lê Anh Châu ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2018 Ca 1
6 HCM31 Nguyễn Thị Hoài Châu ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2019 Ca 1
7 HCM35 Trần Văn Chiến Trường khác III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2020 Ca 1
8 HCM40 Hồ Đình Đạm ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2021 Ca 1
9 HCM41 Nguyễn Thanh Dân ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2022 Ca 1
10 HCM42 Phạm Phương Đáng ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2023 Ca 1
11 HCM57 Trần Kim Dự ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2024 Ca 1
12 HCM60 Đặng Thị Mỹ Đức ĐH Ngân hàng TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2025 Ca 1
13 HCM63 Nguyễn Đỗ Phương Dung ĐH Kinh tế TP HCM I Kế toán I-II TP HCM 15/04/2026 Ca 1
14 HCM482 Nguyễn Trang Dung ĐH Văn Lang TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2027 Ca 1
15 HCM64 Nguyễn Thị Phương Dung ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2028 Ca 1
16 HCM74 Hà Thị Mỹ Duyên ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2029 Ca 1
17 HCM75 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2030 Ca 1
18 HCM77 Trần Thị Mỹ Duyên ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2031 Ca 1
19 HCM518 Phan Thị Duyên Trường khác II Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2032 Ca 1
20 HCM85 Nguyễn Phương Hà ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2033 Ca 1
21 HCM93 Hà Đức Hải ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2034 Ca 1
22 HCM94 Đặng Minh Hải ĐH Kinh tế Luật TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2035 Ca 1
23 HCM97 Lê Ngọc Hân ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2036 Ca 1
24 HCM98 Huỳnh Thị Bích Hân ĐH Sài Gòn IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2037 Ca 1
25 HCM101 Nguyễn Thị Hằng ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2038 Ca 1
26 HCM107 Phạm Thị Thu Hằng ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2039 Ca 1
27 HCM109 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐH Ngoại thương TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2040 Ca 1
28 HCM112 Hồ Thị Hiền ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2041 Ca 1
29 HCM116 Nguyễn Thị Kim Hiền ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2042 Ca 1
30 HCM117 Nguyễn Đặng Minh Hiền ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2043 Ca 1
31 HCM483 Đặng Hữu Hòa ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2044 Ca 1
32 HCM128 Dương Trung Hòa ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2045 Ca 1
33 HCM129 Phan Thị Hoài ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2046 Ca 1
34 HCM132 Cao Minh Hoàng ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2047 Ca 1
35 HCM141 Đặng Hà Thanh Hồng ĐH Ngân hàng TP HCM   Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2048 Ca 1
36 HCM143 Thạch Thanh Hùng ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2049 Ca 1
37 HCM154 Ngô Tấn Kha ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2050 Ca 1
38 HCM159 Phạm Quốc Khiêm ĐH Quốc gia TP HCM I Tài chính I-II TP HCM 15/04/2051 Ca 1
39 HCM166 Nguyễn Thị Thanh Lan CĐ Tài chính Hải Quan III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2052 Ca 1
40 HCM168 Nhan Phạm Lê ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2053 Ca 1
41 HCM179 Trần Thị Trúc Linh ĐH Ngân hàng TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2054 Ca 1
42 HCM170 Nguyễn Thị Linh ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2055 Ca 1
43 HCM171 Nguyễn Thùy Linh ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2056 Ca 1
44 HCM178 Trần Thị Thùy Linh ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2057 Ca 1
45 HCM180 Nguyễn Hồ Tuyết Linh Học viên FIA/CAT TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2058 Ca 1
46 HCM485 Nguyễn Thị Hồng Loan ĐH Công Nghiệp TP HCM I Tài chính I-II TP HCM 15/04/2059 Ca 1
47 HCM458 Lê Thị Long ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP HCM V Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2060 Ca 1
48 HCM186 Đỗ Hoàng Lê Thảo ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2061 Ca 1
49 HCM187 Trịnh Hoàng Hải Ly ĐH Ngân hàng TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2062 Ca 1
50 HCM199 Vũ Tùng Minh ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2063 Ca 1
51 HCM214 Nguyễn Thị Ngân ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2064 Ca 1
52 HCM222 Huỳnh Trọng Nghĩa ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2065 Ca 1
53 HCM223 Ngô Bảo Ngọc ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2066 Ca 1
54 HCM235 Hoàng Văn Nguyên ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2067 Ca 1
55 HCM239 Trần Nguyễn Thành Nhân ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2068 Ca 1
56 HCM240 Lâm Minh Nhật ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2069 Ca 1
57 HCM247 Phạm Thị Yến Nhi Sinh viên OBU TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2070 Ca 1
58 HCM254 Nguyễn Phạm Yến Như ĐH Kinh tế TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2071 Ca 1
59 HCM255 Phạm Cẩm Nhung ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2072 Ca 1
60 HCM259 Ngô Minh Nhựt ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2073 Ca 1
61 HCM271 Nguyễn Thị Phương Đại học công nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2074 Ca 1
62 HCM272 Trương Thị Kiều Phương ĐH Ngân hàng TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2075 Ca 1
63 HCM283 Phan Thị Ngọc Quí ĐH Mở TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2076 Ca 1
64 HCM285 Cầm Lệ Lãng Quyên ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2077 Ca 1
65 HCM288 Lê Minh Vĩnh Quyên ĐH Kĩ thuật – Công nghiệp TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2078 Ca 1
66 HCM295 Bùi Thị Như Quỳnh ĐH Mở TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2079 Ca 1
67 HCM297 Nguyễn Hoàng Sang ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2080 Ca 1
68 HCM304 Nguyễn Văn Tài ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2081 Ca 1
69 HCM306 Võ Thị Ngân Tâm ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2082 Ca 1
70 HCM311 Huỳnh Thị Kim Thanh ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2083 Ca 1
71 HCM312 Vũ Thị Thu Thanh ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2084 Ca 1
72 HCM320 Nguyễn Huỳnh Kim Thảo ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2085 Ca 1
73 HCM324 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2086 Ca 1
74 HCM359 Nguyễn Thị Thúy ĐH Kinh tế Luật TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2087 Ca 1
75 HCM362 Vũ Thị Yến Thùy ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2088 Ca 1
76 HCM491 Nguyễn Lê Thanh Tịnh ĐH Văn Lang TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2089 Ca 1
77 HCM492 Vũ Hạ Kiều Trang ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2090 Ca 1
78 HCM386 Tôn Nữ Minh Trang ĐH Mở TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2091 Ca 1
79 HCM397 Trần Hồng Trinh ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2092 Ca 1
80 HCM402 Nguyễn Thị Tú Trinh ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2093 Ca 1
81 HCM403 Nguyễn Thị Tú Trinh ĐH Kinh tế TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2094 Ca 1
82 HCM414 Trần Thị Tươi ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2095 Ca 1
83 HCM416 Tạ Thị Ái Tuyền ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2096 Ca 1
84 HCM423 Trà Thị Anh Uyên ĐH Kinh tế Luật TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2097 Ca 1
85 HCM429 Nguyễn Đình Văn ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2098 Ca 1
86 HCM516 Võ Thúy Vi ĐH Ngân hàng TP HCM I Kế toán I-II TP HCM 15/04/2099 Ca 1
87 HCM431 Phan Thi Vị ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2100 Ca 1
88 HCM495 Nguyễn Vinh ĐH Ngoại thương TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2101 Ca 1
89 HCM435 Hồ Như Vũ ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2102 Ca 1
90 HCM444 Lê Thị Hải Yến ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2103 Ca 1
91 HCM477 Phạm Thị Ngọc Yến ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 1
CA 2 NGÀY 15/04/2014      
1 HCM18 Trần Thị Tú Anh Trường khác III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
2 HCM21 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
3 HCM44 Đào Chí Danh Trường khác III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
4 HCM46 Mai Ái Diễm ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
5 HCM51 Lưu Nguyễn Hồng Diệp ĐH Ngân hàng TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
6 HCM53 Trần Thị Ngọc Diệp ĐH Sài Gòn III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
7 HCM55 Lại Hữu Định ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
8 HCM73 Đặng Thị Duyên ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
9 HCM80 Vũ Thị Hương Giang ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
10 HCM84 Nguyễn Đức Hà ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
11 HCM87 Trương Hoàng Mai Hà ĐH Ngoại thương TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
12 HCM88 Trần Hà Ngân Hà ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
13 HCM102 Nguyễn Thị Hằng ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
14 HCM104 Thân Thị Cẩm Hằng ĐH Ngân hàng TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
15 HCM519 Trần Thị Ngọc Hạnh Trường khác III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
16 HCM113 Nguyễn Thị Hiền ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
17 HCM120 Nguyễn Thị Thu Hiền ĐH Sài Gòn III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
18 HCM520 Dương Thị Hương Trường khác II Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
19 HCM158 Nguyễn Thị Kim Khánh ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
20 HCM173 Lê Thị Ngọc Linh ĐH Kinh tế Luật TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
21 HCM174 Nguyễn Thị Ngọc Linh ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
22 HCM176 Lê Thị Thùy Linh Trường khác III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
23 HCM460 Bùi Thị Lý ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
24 HCM191 Trần Hoang Mai Trường khác III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
25 HCM507 Hồ Thị Bích My ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
26 HCM209 Trịnh Trung Nam ĐH Kĩ thuật – Công nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
27 HCM212 Nguyễn Thị Thúy Nga ĐH Kinh tế Luật TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
28 HCM221 Nguyễn Tần Phương Nghi ĐH Sài Gòn III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
29 HCM231 Phạm Khôi Nguyên Trường khác III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
30 HCM233 Tạ Phước Nguyên ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
31 HCM238 Huỳnh Thị Quỳnh Nha ĐH Kinh tế TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 2
32 HCM252 Lê Thị Huỳnh Như ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
33 HCM277 Nguyễn Trần Hồng Phượng Đại học Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
34 HCM511 Trương Đức Thái ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
35 HCM499 Nguyễn Thị Thảo ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
36 HCM314 Nguyễn Phương Thảo ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
37 HCM327 Nguyễn Thị Thu Thảo ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 2
38 HCM471 Võ Thị Thu Thảo ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 2
39 HCM330 Trần Thị Trang Thảo ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
40 HCM346 Đoàn Thiên Thư ĐH Công Nghiệp TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
41 HCM350 Vũ Thị Anh Thư ĐH Cần Thơ IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
42 HCM368 Huỳnh Thị Triều Tiên ĐH Sài Gòn III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
43 HCM371 Nguyễn Minh Toàn ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
44 HCM387 Lại Thị Minh Trang ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
45 HCM388 Trương Vũ Phương Trang ĐH Văn Lang III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
46 HCM396 Vũ Thị Thùy Trang ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
47 HCM399 Nguyễn Thị Diễm Trinh ĐH Văn Lang III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
48 HCM417 Phạm Đặng Anh Tuyền ĐH Kinh tế Luật TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
49 HCM434 Trần Phúc Vĩnh Trường khác III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
50 HCM437 Nguyễn Thị Ngọc Vy ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
51 HCM478 Ngô Thị Thanh Yến ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 2
CA 3 NGÀY 15/04/2014        
1 HCM45 Lê Công Danh ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
2 HCM59 Nguyễn Trọng Đức ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM I Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 3
3 HCM69 Tô Hữu Duy Trường khác II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 3
4 HCM121 Nguyễn Vinh Hiển ĐH Hoa Sen III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
5 HCM145 Phạm Xuân Hương ĐH Ngân hàng TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
6 HCM149 Trương Nguyễn Quốc Huy Đại học Ngoại Thương IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
7 HCM163 Cái Minh Lam ĐH Công Nghiệp TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
8 HCM497 Nguyễn Ngọc Hồng Lĩnh ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
9 HCM509 Nguyễn Quý Ngọc ĐH Ngân hàng TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
10 HCM234 Nguyễn Trọng Nguyên ĐH Ngân hàng TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
11 HCM261 Phan Thị Lâm Oanh ĐH Công Nghiệp TP HCM II Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
12 HCM278 Lưu Phụng Quân Đại học Kinh tế TP.HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
13 HCM303 Nguyễn Thị Như Sương ĐH Công Nghiệp TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
14 HCM313 Trương Thanh Thao ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
15 HCM343 Nguyễn Thị Quỳnh Thu ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
16 HCM490 Đoàn Lộc Ngọc Tiền ĐH Công Nghiệp TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
17 HCM400 Nguyễn Thị Mai Trinh ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
18 HCM406 Trần Đức Trung ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 3
CA 4 NGÀY 15/04/2014        
1 HCM27 Nguyễn Thị Thanh Bình Trường khác II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
2 HCM67 Nguyễn Thị Thùy Dung ĐH Ngoại thương TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
3 HCM70 Võ Thị Thúy Duy ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
4 HCM71 Bì Trí Triều Duy ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
5 HCM95 Phạm Ngọc Hải ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
6 HCM134 Nguyễn Quốc Hoàng ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
7 HCM451 Đặng Văn Hồi ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
8 HCM169 Lê Thị Liên ĐH Mở TP HCM IV Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
9 HCM184 Nguyễn Thái Long ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
10 HCM193 Phạm Thị Mai ĐH Mở TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
11 HCM194 Nguyễn Dương Bạch Mai ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
12 HCM206 Nguyễn Hoài Nam Học viên FIA/CAT TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
13 HCM207 Đậu Hoàng Nam ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
14 HCM224 Ngô Hoàng Ngọc ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
15 HCM226 Phan Thanh Ngọc ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
16 HCM228 Bạch Vũ Hồng Ngọc ĐH Ngoại thương TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
17 HCM229 Bùi Thị Xuân Ngọc ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
18 HCM487 Nguyễn Thị Thiên Nhi ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
19 HCM243 Trần Thị Ý Nhi ĐH Văn Lang TP HCM II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
20 HCM249 Trần Thoại Như ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
21 HCM263 Nguyễn Như Phụng ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
22 HCM279 Thái Khai Quang ĐH Sài Gòn II Tài chính I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
23 HCM284 Bùi Võ Kim Quyên ĐH Kinh tế Luật TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
24 HCM296 Nguyễn Đỗ Đức Rung ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
25 HCM299 Nguyễn Thị Ngọc Sang ĐH Công Nghiệp TP HCM III Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
26 HCM488 Đỗ Văn Thành ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
27 HCM322 Mai Thị Ngọc Thảo ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
28 HCM342 Ngô Thị Thu ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
29 HCM347 Trần Nữ Anh Thư Sinh viên OBU TP HCM IV Kế toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
30 HCM348 Nguyễn Thị Anh Thư ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
31 HCM370 Nguyễn Trung Tín ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
32 HCM393 Nguyễn Thị Thùy Trang ĐH Mở TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
33 HCM394 Phạm Thị Thùy Trang ĐH Công Nghiệp TP HCM I Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
34 HCM407 Hồ Trần Hiếu Trung ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
35 HCM412 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ĐH Công Nghiệp TP HCM I Tài chính I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
36 HCM422 Phạm Thị Bích Tuyết ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
37 HCM425 Phạm Kiều Phương Uyên ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4
38 HCM430 Huỳnh Thị Tường Vi ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II TP HCM 15/04/2104 Ca 4
39 HCM433 Lê Văn Thạnh Vinh ĐH Ngân hàng TP HCM IV Tài chính III-IV TP HCM 15/04/2104 Ca 4

 

XEM DANH SÁCH NGÀY THI 16/04/2014 TẠI ĐÂY