Ban tổ chức cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính" xin thông báo danh sách ca thi, chuyên đề thi & phòng thi ngày 15 & 16/4/2014 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn theo dõi và đến đúng giờ. Trong trường hợp các bạn được BTC xếp ca & chuyên đề thi, vui lòng đến sớm trước ca thi 15' để xác nhận lại với BTC.

Xem bản đồ thi tại đây: http://www.vietsourcing.edu.vn/tro-giup/ban-do-toi-vietsourcing.html

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

STT SBD Họ tên Trường Năm thứ Chuyên đề Loại đề Địa điểm thi Ngày thi Ca thi
CA 1 NGÀY 16/4/2014    
1 HCM10 Nguyễn Thị Hồng Anh Anh ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
2 HCM11 Nguyễn Thị Kim Anh Anh ĐH Văn Lang TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
3 HCM12 Nguyễn Thị Lan Anh Anh ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
4 HCM37 Dương Quang Cường Cường ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 1
5 HCM58 Nguyễn Minh Đức Đức ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
6 HCM66 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
7 HCM496 Đặng Thị Thùy Duyên Duyên ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 1
8 HCM78 Võ Thị Thùy Duyên Duyên ĐH Sài Gòn III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
9 HCM448 Phan Thị Minh Hà ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
10 HCM89 Lê Phạm Ngọc Hà ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
11 HCM105 Vy Thị Thanh Hằng Hằng ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
12 HCM111 Nguyễn Minh Hiền Hiền ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
13 HCM126 Trương Ngọc Hòa Hòa ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
14 HCM131 Hồ Thị Phương Hoài Hoài ĐH Kĩ thuật–Công nghiệp TP HCM IV Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
15 HCM138 Hà Thị Mỹ Hoàng Hoàng ĐH Kinh tế TP HCM IV Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
16 HCM146 Ngô Thị Thu Hương Hương ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
17 HCM147 Nguyễn Ngọc Hữu Hữu ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
18 HCM148 Dương Quốc Huy Huy ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
19 HCM152 Khổng Thị Thanh Huyền Huyền ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
20 HCM452 Vũ Thị Thanh HuyềN HuyềN ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
21 HCM155 Trần Vân Khanh Khanh ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
22 HCM164 Nguyễn Thị Mộng Lâm Lâm ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
23 HCM165 Trần Thị Lan Lan ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
24 HCM181 Trần Thị Hồng Loan Loan Trường khác II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 1
25 HCM183 Phạm Thị Mỹ Lợi Lợi ĐH Sài Gòn IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
26 HCM486 Phan Hoàng Nam Nam Trường khác III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
27 HCM215 La Thùy Ngân Ngân ĐH Ngân hàng TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
28 HCM219 Võ Thị Thùy Ngân Ngân ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 1
29 HCM232 Nguyễn Kim Nguyên Nguyên ĐH Công Nghiệp TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
30 HCM466 Phạm Thái Diệu Nhã Nhã ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
31 HCM258 Lê Thị Tuyết Nhung Nhung ĐH Tài Chính Marketing TP HCM I Kiểm toán I-II 16/04/2014 Ca 1
32 HCM260 Lê Thị Nương Nương ĐH Công Nghiệp IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
33 HCM468 Lê Thị Cẩm Phương Phương ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
34 HCM469 Phạm Thị Hồng Phương Phương ĐH Văn Lang TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 1
35 HCM273 Lê Thị Mỹ Phương Phương ĐH Công nghiệp TPHCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
36 HCM275 Nguyễn Thị Tú Phương Phương ĐH Công Nghiệp TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
37 HCM282 Nguyễn Nhật Quang Quang ĐH Ngân Hàng HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
38 HCM310 Đặng Ngọc Thanh Thanh ĐH Ngoại thương TP HCM I Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 1
39 HCM326 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thảo ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
40 HCM338 Trần Thị Kim Thoa Thoa ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
41 HCM352 Hồ Thị Minh Thư Thư ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 1
42 HCM354 Trần Thị Thương Thương ĐH Công Nghiệp TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 1
43 HCM355 Lương Thị Hồng Thương Thương ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
44 HCM357 Nguyễn Thị Thu Thương Thương ĐH Công Nghiệp TP.HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
45 HCM363 Từ Bích Thủy Thủy ĐH Tài Chính Marketing TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
46 HCM364 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy Thủy ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
47 HCM365 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủy ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
48 HCM367 Nguyễn Thị Thủy Tiên Tiên ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
49 HCM369 Ngô Kim Tiền Tiền ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
50 HCM374 Phạm Cao Trâm Trâm ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
51 HCM375 Đặng Mai Trâm Trâm ĐH Ngân hàng TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
52 HCM474 Ngô Thị Bảo Trâm Trâm ĐH Ngoại thương TP HCM II Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
53 HCM384 Trần Minh Trang Trang ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
54 HCM390 Phạm Thị Quỳnh Trang Trang ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
55 HCM398 Nguyễn Thị Trinh Trinh ĐH Ngân hàng TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
56 HCM405 Lê Thị Ngọc Trúc Trúc Đại Học Kinh tế TPHCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
57 HCM411 Nguyễn Hoàng Tuấn Tuấn ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 1
58 HCM415 Nguyễn Thị Tuyến Tuyến ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 1
59 HCM419 Huỳnh Diệp Thanh Tuyền Tuyền ĐH Ngân hàng TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 1
60 HCM427 Trần Thị Thanh Vân Vân ĐH Kinh tế TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 1
61 HCM443 Nguyễn Hải Yến Yến ĐH Công Nghiệp TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 1
CA 2 NGÀY 16/4/2014    
1 HCM521 Nguyễn Minh Vương = ĐH Việt Đức III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
2 HCM5 Vũ Hoàng Anh Anh ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
3 HCM25 Nguyễn Đặng Ngọc Bảo Bảo ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
4 HCM38 Vũ Trọng Cường Cường ĐH Công Nghiệp TPHCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
5 HCM72 Phạm Mĩ Duyên Duyên ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
6 HCM81 Hồ Thị Lệ Giang Giang ĐH Đà Nẵng IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
7 HCM86 Võ Thị Hồng Hà ĐH Kinh tế Luật TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
8 HCM91 Trịnh Thị Thuý Hà ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
9 HCM502 Lưu Nhật Hà ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 2
10 HCM106 Bùi Hoàng Thu Hằng Hằng ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
11 HCM114 Nguyễn Thị Cẩm Hiền Hiền ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
12 HCM118 Trần Thị Mỹ Hiền Hiền ĐH Lao Động & Xã Hội TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
13 HCM123 Nguyễn Thanh Hiếu Hiếu ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
14 HCM136 Chu Văn Hoàng Hoàng Đại học Mở TPHCM IV Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
15 HCM137 Nguyễn Đoàn Mai Hoàng Hoàng ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
16 HCM454 Nguyễn Trần Thanh Liêm Liêm ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM I Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 2
17 HCM175 Trần Thị Thảo Linh Linh ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
18 HCM457 Phan Thị Lộc Lộc ĐH Công Nghiệp TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
19 HCM185 Lê Thành Long Long ĐH Công Nghiệp TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
20 HCM220 Nguyễn Lê Thủy Ngân Ngân ĐH Ngoại thương TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
21 HCM245 Lê Bảo Yến Nhi Nhi ĐH Văn Lang TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
22 HCM244 Trương Thị Ý Nhi Nhi ĐH Sài Gòn II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 2
23 HCM257 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
24 HCM291 Trần Quyết Quyết ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
25 HCM317 Trần Thị Thảo Thảo ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
26 HCM337 Trần Thị Kim Thoa Thoa ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
27 HCM340 Tăng Thuận Thông Thông ĐH Hoa Sen IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
28 HCM356 Nguyễn Thị Lan Thương Thương ĐH Công Nghiệp TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
29 HCM493 Nguyễn Thị Kim Tuyến Tuyến ĐH Ngoại thương TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 2
30 HCM424 Diệp Thị Nhã Uyên Uyên ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 2
31 HCM426 Lê Trần Phương Uyên Uyên ĐH Ngoại thương TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 2
32 HCM438 Nguyễn Lê Nhật Vy Vy ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
33 HCM440 Lưu Đình Ý Ý ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
34 HCM441 Trịnh Trọng Yên Yên ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 2
CA 3 NGÀY 16/4/2014    
1 HCM15 Ngô Thị Ngọc Anh Anh ĐH Văn Lang TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 3
2 HCM20 Tạ Thị Vân Anh Anh ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
3 HCM43 Đỗ Trí Đăng Đăng Đại học Bách Khoa TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
4 HCM65 Nguyễn Thị Phương Dung Dung ĐH Văn Lang TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
5 HCM157 Phạm Minh Khánh Khánh ĐH Kinh tế TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
6 HCM172 Hà Thúc Mỹ Linh Linh ĐH Quốc gia TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
7 HCM190 Huỳnh Thị Hồng Lý ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
8 HCM195 Phạm Thị Hoàng Mai Mai ĐH Kinh tế TP HCM II Kiểm toán I-II 16/04/2014 Ca 3
9 HCM463 Nguyễn Gia Minh Minh ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
10 HCM262 Nguyễn Tấn Phát Phát   III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
11 HCM265 Lê Nguyễn Như Phụng Phụng ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 3
12 HCM267 Lê Thanh Phước Phước ĐH Kinh tế TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 3
13 HCM269 Trần Ngọc Phương Phương ĐH Kinh tế TP HCM V Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
14 HCM294 Cao Minh Ngọc Quỳnh Quỳnh ĐH Kinh tế TP HCM III Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
15 HCM305 Hồ Thị Khiết Tâm Tâm ĐH Kinh tế TP HCM I Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 3
16 HCM328 Tạ Thị Thu Thảo Thảo ĐH Ngân hàng TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
17 HCM351 Lê Nguyễn Hồng Thư Thư ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học TP HCM IV Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
18 HCM489 Cao Thị Mỹ Thủy Thủy ĐH Mở TP HCM III Kiểm toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
19 HCM380 Trương Trầm Trầm ĐH Nông Lâm TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 3
20 HCM382 Trần Bảo Trân Trân ĐH Mở TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 3
21 HCM501 Trần Thị Thanh Trúc Trúc ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 3
22 HCM517 Nguyễn Ngọc Đan Vy Vy ĐH Công Nghiệp TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 3
CA 4 NGÀY 16/4/2014    
1 HCM24 Đặng Huỳnh Hoài Bảo Bảo ĐH Kinh tế TP HCM II Kế toán I-II 16/04/2014 Ca 4
2 HCM30 Phạm Nguyễn Bích Châu Châu ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
3 HCM47 Nguyễn Thị Kiều Diễm Diễm ĐH Tài Chính Marketing TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
4 HCM61 Phan Mỹ Dung Dung CĐ Tài chính Hải Quan III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
5 HCM68 Nguyễn Xuân Dương Dương ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 4
6 HCM83 Huỳnh Thiện Quá Giàu Giàu ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
7 HCM125 Lục Kim Hoa Hoa ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
8 HCM127 Nguyễn Thanh Hòa Hòa ĐH Công Nghiệp TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
9 HCM139 Lê Thị Hồng Hồng ĐH Mở TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
10 HCM144 Nguyễn Quang Hưng Hưng : Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 4
11 HCM150 Nguyễn Thị Huyền Huyền ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
12 HCM153 Nguyễn Thị Thanh Huyền Huyền ĐH Quốc gia TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
13 HCM182 Huỳnh Tấn Lộc Lộc ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
14 HCM459 Trần Ngọc Lý ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
15 HCM192 Cao Ngọc Mai Mai ĐH Kinh tế TP HCM III Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
16 HCM210 Lê Thị Nga Nga ĐH Công Nghiệp TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
17 HCM218 Lê Hoàng Phương Ngân Ngân ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
18 HCM465 Võ Thanh Thảo Nguyên Nguyên ĐH Mở TP HCM IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
19 HCM237 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyệt ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
20 HCM241 Phạm Nữ Giang Nhi Nhi ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
21 HCM270 Hà Thị Phương Phương ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
22 HCM293 Lê Trúc Quỳnh Quỳnh ĐH Kinh tế TP HCM IV Kế toán III-IV 16/04/2014 Ca 4
23 HCM307 Lê Chung Tấn Tấn ĐH Mở TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
24 HCM319 Nguyễn Ngọc Hương Thảo Thảo Đại học Ngân Hàng IV Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
25 HCM334 Đinh Thị Tho Tho ĐH Kinh tế TP.HCM II Kiểm toán I-II 16/04/2014 Ca 4
26 HCM335 Nguyễn Hoàng Thơ Thơ ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
27 HCM349 Nguyễn Thị Anh Thư Thư ĐH Mở TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 4
28 HCM345 Trần Anh Thư Thư ĐH Văn Lang TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4
29 HCM472 Hồ Hữu Tín Tín ĐH Tài Chính Marketing TP HCM II Tài chính I-II 16/04/2014 Ca 4
30 HCM389 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trang ĐH Ngoại thương TP HCM III Tài chính III-IV 16/04/2014 Ca 4

 

XEM DANH SÁCH NGÀY THI 15/04/2014 TẠI ĐÂY