Thông báo cho các thí sinh tại khu vực TP HCM:
Đề nghị thí sinh đọc kỹ Quy chế thi vòng 2 tại đường link này: http://dinhcaonghenghiep.vn/index.php/van-ban/quy-che-thi-vong-2
Những bạn chưa đăng ký ca thi, vui lòng theo dõi danh sách xếp ca thi dưới đây:

TPHCM| Danh sách thí sinh đăng ký thi vòng 2 tại khu vực TPHCM