Đối tượng tham gia cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính bao gồm

  • Sinh viên năm 1&2 (thi theo đề riêng) và sinh viên năm 3&4 (thi theo đề riêng)
  • Sinh viên chương trình ACCA, LCCI, CAT/FIA hoặc Đại học Oxford Brookes (thi theo chương trình sinh viên năm 3&4)
  • Tuổi không quá 23 tính đến ngày 31/12/2014
  • Ưu tiên cho thí sinh đã tham gia cuộc thi lần thứ III với điểm thi vòng 1 trên 70 được vào thẳng vòng 2 cuộc thi lần thứ IV