Giải thưởng cho thí sinh tham dự cuộc thi

1. Các giải cho thí sinh vào vòng Chung Kết

01 giải Nhất

 • Trị giá 10,000,000 (mười triệu đồng) tiền mặt
 • Học bổng chương trình Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA trị giá 140,000,000
 • Cup và giấy chứng nhận của BTC
 • Giới thiệu thực tập chuyên ngành & việc làm sau khi tốt nghiệp

01 giải Nhì

 • Trị giá 5,000,000 (năm triệu đồng) tiền mặt mỗi giải
 • Học bổng chương trình Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA trị giá 130,000,000
 • Cup và giấy chứng nhận của BTC
 • Giới thiệu thực tập chuyên ngành & việc làm sau khi tốt nghiệp

01 giải Ba

 • Trị giá 2,000,000 (hai triệu đồng) tiền mặt mỗi giải
 • Học bổng chương trình Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA trị giá 125,000,000
 • Cup và giấy chứng nhận của BTC
 • Giới thiệu thực tập chuyên ngành & việc làm sau khi tốt nghiệp

03 giải Khuyến khích

 • Trị giá 1,000,000 (một triệu đồng) tiền mặt mỗi giải
 • Học bổng chương trình Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA trị giá 115,000,000
 • Cup và giấy chứng nhận của BTC
 • Giới thiệu thực tập chuyên ngành & việc làm sau khi tốt nghiệp

2. Các giải Triển Vọng: Dành cho thí sinh năm 1 & 2 đạt giải tại vòng 3

02 giải Triển vọng

 • Trị giá 1,000,000 (một triệu đồng) tiền mặt mỗi giải
 • Học bổng chương trình Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA trị giá 110,000,000
 • Giấy chứng nhận của Ban Tổ Chức

3. Giải thưởng dành cho thí sinh tham gia

 • Bên cạnh các giải thưởng chính của cuộc thi, sinh viên tham dự còn có cơ hội nhận được các giải thưởng từ BTC và nhà tài trợ.
 • 150 thí sinh lọt vào vòng 3
 • Học bổng trị giá 15,500,000 (mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng) áp dụng cho khóa học FIA hoặc 49,000,000 (bốn mươi chín triệu đồng) áp dụng cho khóa học ACCA tại Vietsourcing
 • Cơ hội được các nhà tuyển dụng biết đến
 • Cơ hội trải nghiệm các thử thách
 • Giấy chứng nhận của Ban tổ chức

2.000 thí sinh lọt vào vòng 2

 • Học bổng trị giá 1,000,000 (một triệu đồng) cho bất kỳ khóa học chuyên ngành nào tại Vietsourcing
 • Cơ hội trải nghiệm các thử thách

10.000 thí sinh (dự kiến) tham dự vòng 1

 • Học bổng trị giá 300,000 (ba trăm ngàn đồng) cho bất kỳ khóa học nào tại Vietsourcing

.